Loek en Koen Elemans in Malawi

Loek en Koen Elemans bouwen met een groep anderen twee huizen in Malawi. Een huis voor een opa met vijf kleinkinderen zonder ouders.  Een huis voor een vrouw die de zorg van weeskinderen draagt. Ze maken deel uit van een flinke groep mensen die ieder met hun vaardigheid en menskracht zich om niet willen inzetten. Ze verrichten hun werk op aanwijzing van lokale bouwkundigen die de verantwoordelijkheid voor het project dragen.  

Loek en Koen, vader en zoon, genieten van deze week samenbouwen. Tegelijkertijd laten ze de situatie van de bevolking op zich in werken. Armoede, gebrek aan ieder comfort, slechte huisvesting, te weinig onderwijskansen. Ondank dat alles staan ze verwonderd over de vrolijkheid en het optimisme van de mensen.  Loek en Koen zijn in deze week populaire figuren geworden.  Loek alleen al vanwege zijn leeftijd: 80 +; Koen vanwege zijn lange gestalte en zijn spelen met de kinderen.  Het hele dorp leeft op door hun aanwezigheid.  

HABITATS  is een non-profit bouworganisatie die woningen bouwt in arme landen.   Habitat vindt dat iedereen recht heeft op een goed dak boven zijn hoofd. Een eigen huis is de basis voor een gezond en veilig bestaan. Kinderen kunnen er veilig opgroeien, ouders krijgen meer kans om in hun eigen inkomen te voorzien. Met onze unieke aanpak creëren wij geen afhankelijkheid, maar kunnen de nieuwe huiseigenaren op eigen kracht bouwen aan hun toekomst en die van volgende generaties. 

Wereldwijd heeft Habitat sinds haar oprichting in 1976 al meer dan 59 miljoen mensen geholpen aan een thuis en een toekomst. Habitat is actief in meer dan 70 landen over de hele wereld. 

Habitat Nederland is een zelfstandig opererende en financieel onafhankelijke fondsenwervende organisatie, opgericht in 1993. We richten ons op het bedrijfsleven, op particuliere donateurs, vermogensfondsen, en overheden en instellingen voor de financiële ondersteuning van wereldwijde Habitatprojecten. Zie: www.habitat.nl