Inleveren strookjes voor de Paasattentie tot 26 maart

We zijn als parochie een actieve gemeenschap. We gaan hartelijk met elkaar om. We letten ook op elkaar bij ziekte en verdriet. Al gauw komt iemand op het idee: Een kaartje? Echt waar, die kaarten met handtekeningen van mensen die die ochtend samen koffiedronken, worden gewaardeerd!

In deze veertigdagentijd willen we dat OMZIEN NAAR ELKAAR verruimen. We willen verder kijken dan de binnenkerkelijke kring van mensen die we kennen en vaker ontmoeten. We willen ook buiten onze kring kijken. Naar de buurt, naar de straat, naar mensen in onze kringen van wie weten dat ze het soms niet makkelijk hebben.

Vanuit onze gemeenschap willen we deze mensen een paasattentie aanbieden: een palmtakje, een paaskaarsje, een paaswens, een bloembol als symbool van nieuw leven. In de kerk liggen briefjes klaar om in te vullen. Het is de bedoeling dat u uw briefje in de week vóór 26 maart inlevert. Dan krijgt in de week van 2 april uw briefje terug met uw adressen en aantal paasattenties om uit te delen.

OMZIEN NAAR ELKAAR VRAAGT OM EEN KLEIN GEBAAR.

De mensen aan wie u een attentie wilt brengen hoeven niet per se parochiaan te zijn. Het gaat erom dat u iemand een plezier doet. Iemand zei: “Ik ken geen eenzamen bij mij in de buurt”. Deze mensen hoeven niet per se erg eenzaam te zijn. Het gaat om een hartelijk contact om samen de Paasvreugde te vieren.

OMZIEN NAAR ELKAAR MAKEN WE SAMEN WAAR