Hoe houden we de parochie financieel gezond?

Deze vraag kun je niet alleen aan de penningmeester overlaten en ook niet alleen aan het bestuur. Zij kunnen niet anders dan zorg dragen voor de financiën die u als parochiaan geeft!  Financiële gezondheid is op de eerste plaats uw zaak!

Dat enkele parochianen dit beseffen blijkt uit het feit dat ik de laatste tijd drie keer gevraagd ben wanneer de ‘najaar actie Kerkbalans’ komt.  Tot mijn spijt moet ik dan zeggen dat er dit jaar geen ‘najaar actie’ is. 

De achtergrond is deze. Het bisdom heeft een heel nieuw systeem van administratie aangeboden waarin ledenadministratie en financiële kerkbijdrage zijn opgenomen. Het invoeren van het systeem heeft veel tijd gekost. Het was niet zo makkelijk als gedacht. Er is hard aan gewerkt om het het komende jaar te kunnen gebruiken.

Bij de kerkbijdrage actie in januari worden alle leden van de parochie aangeschreven. Bij de herinnering aan de kerkbijdrage actie in oktober alleen die leden die vergeten zijn een bijdrage over te maken. In het oude systeem was dit onderscheid niet te maken zodat iedereen weer aangeschreven werd. Dat leidde soms tot begrijpelijk ergernis.  Het voordeel nu  is dat mensen die in januari hun bijdrage hebben gegeven in oktober niet weer gevraagd worden.

Vanaf januari 2023 zal de nieuwe administratie gebruikt gaan worden.

Ook zal dan bekend zijn hoe groot uw kerkbijdrage in 2022 was. Mocht u nu naar aanleiding te binnen schieten: “He, ik heb dit jaar mijn bijdrage nog niet betaald!”, dan is uw St. Nicolaasgift of Kerstgave nog steeds welkom op

Bank : NL 87 RABO 01404347 98 ten name van Titus Brandsmaparochie te Oss

Want…