Herberg van Vrede

De Raad van kerken Oss, organiseert in de komende decembermaand het project ‘Herberg van Vrede. Met dit project willen we als kerken verbinding, bezinning en ontmoeting stimuleren op een laagdrempelige en inspirerende wijze.

De Herberg van Vrede wil een plek zijn waar we het verlangen naar vrede delen. Een plek waar we even afstand kunnen nemen van chaos en onrust. Waar mensen niet tegenover elkaar staan maar er voor elkaar zijn. Een plek waar je even tot jezelf kunt komen, waar je oprechte aandacht krijgt. Een plek waar je vrede mag ontvangen.

Voor de Herberg van Vrede huren we een leegstaand winkelpand in het stadscentrum van Oss. Er is een wensboom waar voorbijgangers een wens of verlangen in kunnen hangen.

In de Herberg is een tentoonstelling van kerststallen, een mogelijkheid om een lichtje aan te steken en voor de kinderen is er een knutseltafel. De stadsdichter van Oss maakt een speciaal gedicht voor deze Herberg van Vrede.

Het project loopt van 6 december t/m 23 december 2023

Het project zou een gemengde doelgroep aan moeten kunnen spreken. Gelovig en kerkelijk betrokken publiek, maar zeker ook gewoon, winkelend publiek dat in deze kille, onrustige tijd verlangt naar vrede en dit verlangen wil delen.  

De Herberg is opgenomen in het stadsprogramma voor de Decembermaand. 

namens de projectgroep Herberg van Vrede

Ruth Jellema, predikant Protestantse Gemeente Oss, de Paaskerk.