Fair Trade zondag 22 oktober in de Titus Brandsmaparochie

Hoe kun je de hele Bijbel in één zin vatten? Dat zijn van die vragen waarop je niet zo gauw een antwoord weet. “Heb God en het naaste lief zoals je zelf”, is een goede mogelijkheid.  Een andere bekende en mooie is ook Micha 6,8

“ Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

   je weet wat de Heer van je wil:

   niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

   en nederig de weg gaan van je God.”

Andere mensen zullen andere verzen kunnen aanwijzen. N.a.v. Micha 6,8 is er een Micha- zondag ontstaan. Deze zondag (15 oktober) houdt zich bezig met klimaatverandering, milieu, met omgaan met Gods schepping.  Natuurlijk doen andere zondagen dat ook zoals onze Fair Trade zondag.  

Wat specifiek is aan Micha-zondag is het aspect van gerechtigheid. De zorgen betreffen niet onszelf, maar de slachtoffers van klimaatverandering.  Het gaat om klimaatrechtvaardigheid.

Misschien is het een idee om Micha-zondag en Fair Trade zondag te combineren en het mee te nemen in de Oecumenische Samenwerking met de Paaskerk.