De Aktie Kerkbalans houdt de kerk financieel gezond.

Daar mag je wat voor over hebben!

Beste parochianen en lezers van Tijdingen,

mocht u uw waardering voor onze gemeenschap tot uitdrukking brengen, dan kunt u gebruik maken van deze QR-code.

Het is een handige en makkelijke methode om geld over te maken.  Het motto van de kerkbalansactie in heel Nederland luidt:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.