De aardbevingen in Syrië en Turkije

Op 6 februari maakten twee zware aardschokken een heel gebied in Syrië/ Turkije kapot. Duizenden doden, verwoeste steden en dorpen, verweesde kinderen, hulpeloze ouderen.  Het gebeurde  vroeg in de morgen in bitterkoud weer. De ramp is nog niet in zijn geheel te overzien, maar behoort nu al tot de grootste rampen van deze eeuw.  Wat wij kunnen doen is bidden om steun, en bijdragen aan een nationale hulpactie die zeker komen zal. In Oss leven veel mensen van Turkse komaf.  Het kan behulpzaam zijn als wij voorzichtig het gesprek met hen aan gaan. Misschien hebben ze familie daar of komen ze er  

Namens de parochie stuurt het bestuur deze brief naar de Turkse moskeeën in Oss.                                                                               


                                                                                                   Oss, 8 februari 2023

Aan de besturen en de leden van de Turkse gemeenschap in Oss

van de ISN Oss Ulu Moskee Watertorenstraat 1A ,

van de Stichting Milli Gorus Mescidi Cuma Moskee Oss Industriepark Oost 5 ,

van de Ümmet Moskee Oss  Coornhertstraat 9  

Het bestuur en de leden van de  Rooms-katholieke Titus Brandsmagemeenschap zijn diep getroffen door het leed dat de twee grote aardbevingen Turkije en Syrië hebben veroorzaakt.  Er zijn veel doden gevallen die we nu moeten betreuren. Ook voor de overlevenden zijn deze aardbevingen een vreselijke ramp. Heel hun leven is voorgoed getekend. Hun toekomst is onzeker.

Onze parochie drukt haar meeleven uit met de Turkse medebewoners van wie familieleden overleden zijn in het rampgebied.  Voor hen die nog in leven zijn bidden wij om hulp en steun.  Vooral bidden we om moed en veerkracht om hun toekomst op te bouwen.  We wensen uw gemeenschappen sterkte toe. 

Het bestuur van de parochie vraagt haar leden om de Nationale Giro actie 555 gul en ruimhartig te steunen.  Als de Turkse gemeenschap in Oss een hulpactie door inzameling van goederen organiseert dan wil het bestuur de parochie vragen hieraan medewerking te verlenen.

Namens de parochie Titus Brandsma

T. Buitendijk,

Pastoor

Henk Peters, Vicevoorzitter van het parochiebestuur.