Bezoek aan het Museum voor Religieuze Kunst

Krona in Uden.

Deze expositie gaat over ‘visioenen’ waarin hemel en aarde elkaar raken. Vrouwelijke kunstenaars uit binnen- en buitenland benaderen de visioenen op een eigen manier. Soms in verbondenheid met middeleeuwse heiligen. Soms ook op een heel moderne manier waarin je door hemels licht geraakt wordt.

Boeiend om te beleven!  Graag uw museumjaarkaart meenemen. We rijden zoveel mogelijk met elkaar mee.  Aanmelden kan tot 13 maart via: oecumeniscchprogramma@outlook.com.  (of mondeling bij de receptie of bij de pastor)