Aswoensdag

Met Aswoensdag begint de voorbereiding op het komende Paasfeest op 9  april dit jaar.  De voorbereiding telt veertig dagen zoals ook Jezus veertig dagen gevast in de woestijn. Dat verhaal van Jezus in de woestijn horen we de eerste zondag van de vasten.  Op zondagen komen we samen rond de Verrezen heer in de Eucharistie.

Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast bepaalde paus Gregorius de Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van de zondagen, tot Pasen veertig werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de Grote ving de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: Aswoensdag.

Op Aswoensdag ontvangen de gelovigen een kruisje op het voorhoofd met as. Deze as is afkomstig van verbrande palmtakjes van vorig jaar.

Terwijl de pastor het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: ‘Bedenk wel, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Deze tekst is gebaseerd op het ‘doodvonnis’ dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms gebruikt hij een andere formule: ‘Bekeert u en gelooft in het Evangelie’. Deze formule is minder gangbaar, maar ook zeer toepasselijk.

Het vasten in de veertigdagentijd mag u zelf in vullen hoe u dat doet. De bisschoppen hebben in 1989 bepaald dat alleen op Aswoensdag en op Goede Vrijdag het vasten betekent dat u sober bent in eten en drinken.  Wel gezond eten maar niet luxe zoals met vlees. Liever water dan een alcoholische drank.

Moderne vormen van vasten zijn:

  • Door sober leven een bedrag uit te sparen voor het vastenproject.
  • Meer tijd besteden aan verdieping van je leven d.m.v geestelijke lectuur.
  • De naaste willen zijn voor mensen in nood: ziekte, ongeluk, droefenis.
  • Door bezinning op je manier van leven proberen bewuster en met meer aandacht te leven.
  • Overwegen van Bijbelteksten en vaker en bewuster je gebedsleven verzorgen.