Actie kerkbalans 2024

“De kerk is gesticht door de Heer. Maar wij mensen zijn levende stenen.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kerk blijft voortleven. Als onmisbare plek waar we de band met God en elkaar vieren en versterken, het geloof delen en vanuit bezieling samen optrekken.”

Deze woorden van bisschop J. van der Hende geven precies aan waar het in de actie Kerkbijdrage om gaat. Deze actie wordt dit jaar voor de vijftigste keer gehouden door alle katholieke parochies en protestantse gemeenten.

De kerk is een onmisbare plek waar God en mens elkaar raken.  Als in een stad of dorp een kerkgebouw gesloten wordt dan ontstaat er terecht beroering in het dorp of in de wijk.  De kerk is iets van en voor allemaal. Een kerk drukt een stempel op het gezicht van het dorp of van de buurt. Een kerk is vanzelfsprekend aanwezig.  Het is helaas niet meer vanzelfsprekend dat kerken overeind blijven. Iedere week wordt er in ons land een kerk gesloten. Dat brengt veel verdriet mee. De sluiting van een kerk betekent meer dan het gemis van een gebouw. Veelal verdwijnt daarmee een stukje vitaliteit uit de samenleving.

Stelt u zich eens voor dat er geen kerken zouden zijn in Oss!  De torens van de Grote Kerk en de H. Hartkerk verwijzen ons niet meer omhoog.  Geen teken meer van de band tussen hemel en aarde.  De vriendelijke en gastvrije plaatsen van samenkomst als de Paaskerk en de Sint Jozefkerk zouden er niet meer zijn! Plekken waar mensen elkaar ’s zondag en door de weeks treffen. Geen plek meer om onderlinge verbondenheid te ervaren!   Niet alleen van kerkmensen, maar ook mensen vanuit de wijk. 

De kerk is onmisbaar als mensen met en voor elkaar levende stenen willen zijn.

Vanuit de kerk hebben we oog op de kwetsbare kanten van de samenleving. Er is een Solidariteitsfonds voor mensen die acuut iets nodig hebben. Er is aandacht voor zieken, ouderen en vereenzaamden in ons midden. We zamelen voedsel in voor de voedselbank.  Maar ook vieren we feesten en maken we uitstapjes met elkaar. Kerken brengen léven in het dagelijkse bestaan.

Het is waar dat kerken in aantallen kleiner worden door veroudering en krimp.

Het is waar dat jongere mensen nog geen plek in de het kerkelijk leven vinden.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen groei is. Niet groei in aantal. Maar wel groei in waardering.  Waar ervaren wordt dat de kerk namens de Heer een vriendelijk en meelevend gezicht heeft, weet de kerk ook de harten te raken. Mensen komen tot de ontdekking: de kerk is zo gek nog niet!

De kerk is een onmisbare plek van levende stenen die een uitnodigende plek van samenkomst nodig hebben. Waar het warm is en men elkaar makkelijk ontmoet bij een kopje koffie.  Onze Sint Jozefkerk wil zo’n warme plek zijn.

Maar kerk zijn kost geld. Om te kunnen blijven bestaan als gemeenschap van de Sint Jozefkerk kunnen we allen een financiële bijdrage leveren. Een bijdrage die uitdrukt hoe u zich verantwoordelijk voelt en waardering hebt voor uw en onze gemeenschap. 

Veel parochianen en mensen die een beroep deden op kerkelijke dienstverlening krijgen in de komende weken een brief.

Als u geen brief krijgt dan kunt u die vanuit de kerk mee nemen.

Wilt u direct uw bijdrage over maken dan hebt hier een QR – ten name van de Titus Brandsmaparochie, Oss.

Beste parochianen en lezers van Tijdingen,

Mocht u nu reeds uw waardering voor onze gemeenschap tot uitdrukking brengen, dan kunt u gebruik maken van deze QR-code.

Het is een handige en makkelijke methode om geld over te maken.  Het motto van de kerkbalansactie in heel Nederland luidt:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Scan de QR code voor een gift