Actie kerkbalans 2023 van start gegaan

Enkele radioluisteraars hebben me gevraagd waarom onze parochie nog niets heeft laten horen over de Actie Kerkbalans. Iedere keer horen ze; “Geef voor de kerk van morgen”.  

In een vorig nummer (nr.4) vertelde ik over administratieve problemen vanwege de omschakeling naar een ander systeem ledenadministratie. 

Vanaf nu kunt de Kerkbalansactie brief in uw brievenbus verwachten. Vrijwilligers – medeparochianen – zullen deze brief bezorgen. Het is ons helaas onmogelijk gebleken een ‘terughaalactie’ te organiseren. Dat betekent dat de penningmeester moet afwachten op uw reactie. Het zou inderdaad fijn zijn als u op korte termijn reageert door uw bijdrage over te maken of door een zogenaamd ‘vijfjaarcontract’ af te spreken.

De kerkbalansactie is bedoeld om heel het parochiegebeuren een hechte financiële basis te geven zodat de ‘kerk van morgen’ ook nog een levendige gemeenschap kan zijn.  Bij het parochiegebeuren kunt u denken aan:

het kerkgebouw, de pastores, de kosten voor liturgie, diaconie, catechese en pastoraat.  Maar nu ook heel bijzonder aan energiekosten.   Net als u thuis zijn we in kerk en pastorie zuinig met de verwarming.  Met uw jas aan is het in de kerk altijd goed te doen. Vooral als er na de viering een kopje koffie is!

In de voorgaande jaren zijn we met uw bijdragen min of meer rond kunnen komen. Uitgaven zijn toch iets hoger dan de inkomsten. Dan moet je je spaargeld aanspreken. Dat probleem kent u wellicht thuis ook  nu de inflatie 12% is en daardoor de boodschappen steeds duurder zijn.

Problemen zijn er om samen op te lossen: thuis en in de kerk – óók uw huis!

Scan deze QR code om rechtstreeks Uw bijdrage te doneren aan onze parochie.

Scan de QR code voor een gift