Nieuws, mededelingen en berichten van pastoraat, bestuur en de werkvelden

Leeflang kerkorgel in de St. Jozefkerk

Hout-Ensemble uit Rhenen

In de reeks Da’s Passie-concerten in de St. Jozefkerk aan de Oude Molenstraat in

Oss treedt op zondag 26 mei aanstaande ‘het Hout-Ensemble’ op.

Het ensemble is onderdeel van  muziekvereniging  Ons Genoegen uit Rhenen.

Bij deze vereniging maken muzikanten van alle leeftijden al 155 jaar muziek. 

De laatste 13 jaar vormt het houtensemble daar een onderdeel van.

Het bestaat uit 7 muzikanten, die  dwarsfluit, klarinet, fagot, altsax en hobo bespelen. 

Het repertoire bestaat uit werken van o.a. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Antonín Dvořák  en Edward Elgar.  

Het Hout-Ensemble neemt haar toehoorders graag mee op een muzikale reis door de tijd. 

Reist u mee?

Aanvang : 12.00 u.; Einde: ca. 13.15 u.; entree: volwassenen €5,- , scholieren €2,50 ,

kinderen tot 12 jaar gratis. Toegangskaarten á contant verkrijgbaar aan de kassa.

Loek en Koen Elemans in Malawi

Loek en Koen Elemans bouwen met een groep anderen twee huizen in Malawi. Een huis voor een opa met vijf kleinkinderen zonder ouders.  Een huis voor een vrouw die de zorg van weeskinderen draagt. Ze maken deel uit van een flinke groep mensen die ieder met hun vaardigheid en menskracht zich om niet willen inzetten. Ze verrichten hun werk op aanwijzing van lokale bouwkundigen die de verantwoordelijkheid voor het project dragen.  

Loek en Koen, vader en zoon, genieten van deze week samenbouwen. Tegelijkertijd laten ze de situatie van de bevolking op zich in werken. Armoede, gebrek aan ieder comfort, slechte huisvesting, te weinig onderwijskansen. Ondank dat alles staan ze verwonderd over de vrolijkheid en het optimisme van de mensen.  Loek en Koen zijn in deze week populaire figuren geworden.  Loek alleen al vanwege zijn leeftijd: 80 +; Koen vanwege zijn lange gestalte en zijn spelen met de kinderen.  Het hele dorp leeft op door hun aanwezigheid.  

HABITATS  is een non-profit bouworganisatie die woningen bouwt in arme landen.   Habitat vindt dat iedereen recht heeft op een goed dak boven zijn hoofd. Een eigen huis is de basis voor een gezond en veilig bestaan. Kinderen kunnen er veilig opgroeien, ouders krijgen meer kans om in hun eigen inkomen te voorzien. Met onze unieke aanpak creëren wij geen afhankelijkheid, maar kunnen de nieuwe huiseigenaren op eigen kracht bouwen aan hun toekomst en die van volgende generaties. 

Wereldwijd heeft Habitat sinds haar oprichting in 1976 al meer dan 59 miljoen mensen geholpen aan een thuis en een toekomst. Habitat is actief in meer dan 70 landen over de hele wereld. 

Habitat Nederland is een zelfstandig opererende en financieel onafhankelijke fondsenwervende organisatie, opgericht in 1993. We richten ons op het bedrijfsleven, op particuliere donateurs, vermogensfondsen, en overheden en instellingen voor de financiële ondersteuning van wereldwijde Habitatprojecten. Zie: www.habitat.nl  

Bezoek aan het Museum voor Religieuze Kunst

Krona in Uden.

Deze expositie gaat over ‘visioenen’ waarin hemel en aarde elkaar raken. Vrouwelijke kunstenaars uit binnen- en buitenland benaderen de visioenen op een eigen manier. Soms in verbondenheid met middeleeuwse heiligen. Soms ook op een heel moderne manier waarin je door hemels licht geraakt wordt.

Boeiend om te beleven!  Graag uw museumjaarkaart meenemen. We rijden zoveel mogelijk met elkaar mee.  Aanmelden kan tot 13 maart via: oecumeniscchprogramma@outlook.com.  (of mondeling bij de receptie of bij de pastor)

Palmtakjes op Palmzondag voor mensen die niet naar de kerk kunnen

In onze gemeenschap zijn veel ouderen die niet naar de kerk kunnen komen. Als parochiegemeenschap willen we hen laten weten dat zij bij ons horen en wij hen niet willen vergeten. Wij willen deze mensen graag een Palmtakje en een Paasgroet overhandigen. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig om deze rond te brengen.

Daarom vragen wij u:  wilt u zich 10 maart of 17 maart opgeven om kaarten en takjes te bezorgen in de straten bij u in de buurt.  U kunt zich opgeven bij de pastor, bij de koster en doordeweeks bij de receptie.

Wij maken dan voor u een tasje met een aantal pakjes en een adreslijst.

Het is een kleine dienstverlening waarmee u een hartelijk gebaar maakt.

U verspreidt de Paasvreugde!

De Aktie Kerkbalans houdt de kerk financieel gezond.

Daar mag je wat voor over hebben!

Beste parochianen en lezers van Tijdingen,

mocht u uw waardering voor onze gemeenschap tot uitdrukking brengen, dan kunt u gebruik maken van deze QR-code.

Het is een handige en makkelijke methode om geld over te maken.  Het motto van de kerkbalansactie in heel Nederland luidt:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Praat mee over de toekomst van onze Kerk!

Het zou fijn zijn als er vanuit onze parochie een groepje mensen er heen kan gaan. Ik neem aan dat ‘de hele dag’ om 10.30 uur ’s morgens begint. Als u mij laat weten dat u mee wilt, dan kan ik ‘ de groep van onze parochie ‘ aan melden. Het is dé kans om uw bijdrage te geven aan de vernieuwing van de kerk.  Pastor Tom Buitendijk

Luisterend op weg’ organiseert een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synodevragen uit het Synthesedocument ‘Een synodale kerk op zending’. Zie vorige Tijdingen.

Thema’s zullen zijn:

  • Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  • Vorming in een missionaire Kerk;
  • Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  • De vrouw in het leven en de zending van de Kerk;

Bij deze vier thema’s zal er best wel een zijn waar u aandacht  en interesse voor heeft. Vooral: u kunt mee praten en invloed uitoefenen. Geloof maar  dat ‘de stem van het volk ‘in de kerk gehoord en geteld wordt.  Zeker als er voldoende mensen mee praten.