Pater Tom Buitendijk o.Carm is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur

“Als je gevraagd wordt je voor te stellen, dan probeer ik uit te gaan van wat mensen willen weten. Mijn naam is Thomas Franciscus Buitendijk. Ik ben genoemd naar mijn grootvader. Maar mijn patroonheiligen zijn de inspiratiebron voor mijn leven. Thomas, de apostel van de kortste geloofs-belijdenis, en Franciscus, de man die God ontmoette in al wat leeft.”

Lees de rest van zijn korte biografie of zijn recente overwegingen en artikelen.

De pater is op afspraak via het secretariaat persoonlijk te benaderen op maandag-, dinsdag- en dondermiddag en op woensdag- en vrijdagochtend in de St. Jozefkerk.

Daarnaast is hij te bereiken via het e-mailadres t.buitendijk@tbposs.nl

en via linkedin.

“Afkomstig uit Rotterdam en dus vertrouwd met het gezegde dat zo ongeveer luidt “Geen discussies maar poetsen”. Ik heb zijn drie zussen leren kennen: die kunnen het allebei en ook nog tegelijkertijd. Tom komt uit dat nest en weet dus van aanpakken. Vrouwen in de kerk hebben niks te vrezen, bij Tom zijn ze welkom. En dat geldt voor alle vrijwilligers en beroepskrachten.”

Korte biografie Tom Buitendijk

Ik ben geboren op 23 augustus 1946 in Rotterdam in een gezin met drie zussen. U zult ze wel eens ontmoeten. Als kleine jongen werd ik misdienaar. Nauwelijks twaalf jaar ging ik naar het klein seminarie. Theologie heb ik gestudeerd in Nijmegen. In 1976 ben ik priester gewijd in de Scheppingskerk in Oss. In september van dat jaar ben ik naar Nijmegen gegaan. In de veertig jaar daarna ben ik nauwelijks tien keer in Oss geweest.

Voor mij is de parochie en de stad helemaal nieuw. Vanaf mijn priesterwijding ben ik altijd parochiepastor geweest: in Nijmegen, Almelo, Dordrecht, Waddinxveen, Amstelveen. Met enig schikken en voegen heb ik me in alle plaatsen goed thuis gevoeld. Zeker in mijn beginjaren waren er ook weleens crisis-momenten van: “Wil ik dat nou wel, dat gedoe met die kerk?” Het waren toch altijd weer de mensen van wie je houdt en die van jou houden die mij de moed gaven door te gaan. Een van de dingen die ik echt ervaren heb is dit: je kunt wel het ambt van pastoor toevertrouwd krijgen, maar daar wordt je geen pastor van. Pastor wordt je in de omgang met de mensen met wie en voor wie je leeft en werkt. Maar eenmaal pastor geworden, wil ik ook wel de verantwoordelijkheid van het ambt dragen. Op mijn manier wil ik en zal ik proberen leiding te geven aan de gemeenschap. Niet van bovenaf. Niet vanaf de zijlijn. Wel vanuit uw midden en in gesprek met u.

Als pastor ben ik ook pater Pater Karmeliet. Ik ga staan in een traditie van 125 jaar Karmel aanwezigheid in Oss. Daarmee ook onder de vleugels van onze parochie patroon Titus Brandsma. In 1932 hield Titus een grote rede over het GodsbegripHij begint met de vraag: waarom is het spreken en denken over God zo verduisterd; waarom roept het zoveel tegenstand op? Titus had nooit kunnen denken dat in 2016 God er voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking er niet meer toe doet! Titus gaat het Godsbegrip of Godsbeeld niet verdedigen. Hij probeert wel op een heldere en verhelderende manier over God te spreken en wel zo dat hij de vragen en de weerstanden die hij signaleert in zijn verheldering meeneemt.

Ik zie het als mijn taak u als gelovige op te roepen om God, het spreken over God, het getuigen van ons Godsgeloof weer aan het daglicht te brengen. Geloven is geen privé zaak van mensen die nog niet modern zijn. Geloven in God is een unieke bijdrage aan de samenleving die beleefd moet en gehoord mag worden. Wij geloven niet voor later in de hemel; wij geloven om het hier op aarde een stukje hemel te maken. Daarmee staan we als kerk met twee voeten in de samenleving van vandaag.

Een van de kenmerken van patersparochies zijn de eenvoudige en broederlijke wijze van omgaan met elkaar. Paters zijn gewone mensen die met de gewone alledaagse zorgen van mensen willen meeleven. Ook paters hebben behoefte aan gezelligheid en vriendelijkheid.

Ik volg voor de tweede keer mijn goede medebroeder George Zeegers op. Wij zijn verschillende mensen, maar we hebben elkaar altijd gerespecteerd. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop George pastor was, en daardoor dingen kon die ik niet kon. Het is altijd moeilijk om een goede pastor als hem op te volgen. Probeert u het in de komende tijd maar met mij te doen.

Hartelijke groet,
pater Tom Buitendijk
Oss, 2017

Artikelen

Titus Brandsma Tijdingen 9 – 23 februari

Titus Brandsma Tijdingen   9 -23 februari 2020 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 16 februari: 6e zondag door het jaar (Matteüs 5,17-37) Als wij het woord Bergrede horen, dan denken we al gauw aan de Zaligsprekingen. Zalig de mensen die… Op de goede weg die …Gelukkig die … Dat klopt ook wel want met deze spreuken begint het onderricht van Jezus. Maar er ...
Lees verder ...

Titus Brandsma Tijdingen 26 januari – 9 februari

Titus Brandsma Tijdingen  26 januari - 9 februari 2020 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 2 februari 2020 Opdracht van de Heer in de tempel.   Van de jeugd van Jezus weten het meeste van de evangelist Lucas. Maar wat Lucas ons vertelt is niet alleen een verslag van een gebeurtenis, maar vooral een verhaal om te verkondigen wie Jezus is. Jezus is niet ...
Lees verder ...

Titus Tijdingen 12 – 26 januari 2020

Titus  Tijdingen 12 – 26 januari 2020 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl  19 januari 2019 Week van Gebed voor de eenheid Bidden om eenheid onder de christenen is een opdracht die de Heer Jezus zelf ons gegeven heeft. Al meer dan honderd vijftig jaar doen de onderscheiden kerken dit samen. Dit doen zij in de Week van Gebed voor de eenheid. Deze gebedsweek ...
Lees verder ...

Titus Brandsma Tijdingen 17 novemebr – 1 december

Titus Brandsma Tijdingen 17 november - 1 december Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 24 november 2019: Christus Koning (Lucas 23, 35-43) De laatste zondag van het kerkelijk jaar is altijd het feest van Christus Koning. Dit jaar klinken in het evangelie volgens Lucas dan Jezus’ laatste woorden: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Jezus hangt aan het kruis ...
Lees verder ...

Tijdingen 3 – 17 november 2019

Titus Brandsma Tijdingen 3 - 17 november Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 10 november Titus Brandsmazondag. Viering van het patroonsfeest van de parochie. De overweging wordt gehouden door zuster Hettie Berflo OCarm. Op 3 november 1985 is pater Titus door paus Johannes Paulus II zaligverklaard. De eigenlijke gedachtenis van de Zalige Titus is op 27 juli. Vanwege de vakantie kiest de parochie voor ...
Lees verder ...

Titus Brandsma Tijdingen nr. 20

Titus Brandsma Tijdingen   22 september  - 6 oktober 2019 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl  Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 29 september – 26e zondag door het jaar Bij uitvaarten wordt bij het uitgeleide het In Paradisum gezongen.  Dan bidden en zingen wij:  “Moge het koor van de engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme, de eeuwige rust ontvangen”. Deze arme Lazarus komt uit de ...
Lees verder ...
Aan het laden...