Pater Tom Buitendijk o.Carm is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur

“Als je gevraagd wordt je voor te stellen, dan probeer ik uit te gaan van wat mensen willen weten. Mijn naam is Thomas Franciscus Buitendijk. Ik ben genoemd naar mijn grootvader. Maar mijn patroonheiligen zijn de inspiratiebron voor mijn leven. Thomas, de apostel van de kortste geloofs-belijdenis, en Franciscus, de man die God ontmoette in al wat leeft.”

Lees de rest van zijn korte biografie of zijn recente overwegingen en artikelen.

De pater is op afspraak via het secretariaat persoonlijk te benaderen op maandag-, dinsdag- en dondermiddag en op woensdag- en vrijdagochtend in de St. Jozefkerk.

Daarnaast is hij te bereiken via het e-mailadres t.buitendijk@tbposs.nl

en via linkedin.

“Afkomstig uit Rotterdam en dus vertrouwd met het gezegde dat zo ongeveer luidt “Geen discussies maar poetsen”. Ik heb zijn drie zussen leren kennen: die kunnen het allebei en ook nog tegelijkertijd. Tom komt uit dat nest en weet dus van aanpakken. Vrouwen in de kerk hebben niks te vrezen, bij Tom zijn ze welkom. En dat geldt voor alle vrijwilligers en beroepskrachten.”

Korte biografie Tom Buitendijk

Ik ben geboren op 23 augustus 1946 in Rotterdam in een gezin met drie zussen. U zult ze wel eens ontmoeten. Als kleine jongen werd ik misdienaar. Nauwelijks twaalf jaar ging ik naar het klein seminarie. Theologie heb ik gestudeerd in Nijmegen. In 1976 ben ik priester gewijd in de Scheppingskerk in Oss. In september van dat jaar ben ik naar Nijmegen gegaan. In de veertig jaar daarna ben ik nauwelijks tien keer in Oss geweest.

Voor mij is de parochie en de stad helemaal nieuw. Vanaf mijn priesterwijding ben ik altijd parochiepastor geweest: in Nijmegen, Almelo, Dordrecht, Waddinxveen, Amstelveen. Met enig schikken en voegen heb ik me in alle plaatsen goed thuis gevoeld. Zeker in mijn beginjaren waren er ook weleens crisis-momenten van: “Wil ik dat nou wel, dat gedoe met die kerk?” Het waren toch altijd weer de mensen van wie je houdt en die van jou houden die mij de moed gaven door te gaan. Een van de dingen die ik echt ervaren heb is dit: je kunt wel het ambt van pastoor toevertrouwd krijgen, maar daar wordt je geen pastor van. Pastor wordt je in de omgang met de mensen met wie en voor wie je leeft en werkt. Maar eenmaal pastor geworden, wil ik ook wel de verantwoordelijkheid van het ambt dragen. Op mijn manier wil ik en zal ik proberen leiding te geven aan de gemeenschap. Niet van bovenaf. Niet vanaf de zijlijn. Wel vanuit uw midden en in gesprek met u.

Als pastor ben ik ook pater Pater Karmeliet. Ik ga staan in een traditie van 125 jaar Karmel aanwezigheid in Oss. Daarmee ook onder de vleugels van onze parochie patroon Titus Brandsma. In 1932 hield Titus een grote rede over het GodsbegripHij begint met de vraag: waarom is het spreken en denken over God zo verduisterd; waarom roept het zoveel tegenstand op? Titus had nooit kunnen denken dat in 2016 God er voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking er niet meer toe doet! Titus gaat het Godsbegrip of Godsbeeld niet verdedigen. Hij probeert wel op een heldere en verhelderende manier over God te spreken en wel zo dat hij de vragen en de weerstanden die hij signaleert in zijn verheldering meeneemt.

Ik zie het als mijn taak u als gelovige op te roepen om God, het spreken over God, het getuigen van ons Godsgeloof weer aan het daglicht te brengen. Geloven is geen privé zaak van mensen die nog niet modern zijn. Geloven in God is een unieke bijdrage aan de samenleving die beleefd moet en gehoord mag worden. Wij geloven niet voor later in de hemel; wij geloven om het hier op aarde een stukje hemel te maken. Daarmee staan we als kerk met twee voeten in de samenleving van vandaag.

Een van de kenmerken van patersparochies zijn de eenvoudige en broederlijke wijze van omgaan met elkaar. Paters zijn gewone mensen die met de gewone alledaagse zorgen van mensen willen meeleven. Ook paters hebben behoefte aan gezelligheid en vriendelijkheid.

Ik volg voor de tweede keer mijn goede medebroeder George Zeegers op. Wij zijn verschillende mensen, maar we hebben elkaar altijd gerespecteerd. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop George pastor was, en daardoor dingen kon die ik niet kon. Het is altijd moeilijk om een goede pastor als hem op te volgen. Probeert u het in de komende tijd maar met mij te doen.

Hartelijke groet,
pater Tom Buitendijk
Oss, 2017

Artikelen

Bidden en gerechtigheid

Tweede zondag van de Advent 9 december 2018  Lucas geeft ons een stukje aardrijkskunde- en geschiedenisles. Israël – het beloofde land – was in vier stukken uitgevallen. Er waren vier besturen die alle vier afhankelijk waren van de keizer van Rome. Genoemd worden de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus, de half joodse en half heidense broers Herodes en Filippus en een ...
Lees verder ...

Hoop op nieuw een nieuwe samenleving

Eerste zondag van de Advent 2 december 2018 De evangelielezing roept een sfeer van angst af. De volken zullen het besterven schrik. Op wereldniveau zijn er inderdaad redenen om bang te worden.  Er is geen vertrouwen wekkend leiderschap meer in de wereld. Noch in de politiek, noch in de wereld van de godsdiensten,noch in sociale instellingen. Er is geen charismatisch ...
Lees verder ...

Engeltjesverdriet — Vrede voor alle gebroken mensen van goede wil

Thuis hadden we een mooie polychrome kerstgroep. En elk jaar nam de familie haar intrek in een kunstig gemaakte grot. Als laatste werd dan de kerstengel met haar boodschap “Gloria in Excelsis Deo” boven de ingang gehangen. (verschenen in het parochieblad jaargang 23, nummer 7) Daarna werd de kerstboom versierd. Hier kwam een tweede engel in te hangen. Zij was ...
Lees verder ...

Heden is u een redder geboren — Pastoraal woord door pastor Tom Buitendijk

Het kerstverhaal is het meest vertelde verhaal uit de Bijbel. Volgens velen het mooist en het meest ontroerende. We kunnen meevoelen met de arme ouders, Maria en Jozef. We voelen de kilte van de stal en de warmte van de os en de ezel. Soms worden we boos op de herbergier, omdat hij geen pardon kent voor het kind dat ...
Lees verder ...

Titus Brandsma Tijdingen 26 — van 2 tot 16 december 2018

9 december: Tweede zondag van de Advent, Lucas 3, 1- 6 Op de zondag van de tweede Advent komt het woord van God tot Johannes de Doper. Al die tijd verbleef hij in de stilte van de woestijn. Dan klinkt dat woord van God tothem. Dat woord voert hem weg uit de stilte om tot stem te worden tot bevrijdingvan ...
Lees verder ...

Overweging van zondag 25 november 2018 door pastor Tom Buitendijk

25 november 2018 Christus Koning Als je aan kinderen vraagt een koning te tekenen, dan tekenen ze spontaan een man met een mantel om hem heen en een kroon op zijn hoofd. Vraag je het aan volwassenen om een koning te tekenen, dan zeggen de meesten: Ik kan niet tekenen. We weten van de teevee dat koningen in superdure burgerpakken ...
Lees verder ...
Aan het laden...