Pater Tom Buitendijk o.Carm is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur

“Als je gevraagd wordt je voor te stellen, dan probeer ik uit te gaan van wat mensen willen weten. Mijn naam is Thomas Franciscus Buitendijk. Ik ben genoemd naar mijn grootvader. Maar mijn patroonheiligen zijn de inspiratiebron voor mijn leven. Thomas, de apostel van de kortste geloofs-belijdenis, en Franciscus, de man die God ontmoette in al wat leeft.”

Lees de rest van zijn korte biografie of zijn recente overwegingen en artikelen.

De pater is op afspraak via het secretariaat persoonlijk te benaderen op maandag-, dinsdag- en dondermiddag en op woensdag- en vrijdagochtend in de St. Jozefkerk.

Daarnaast is hij te bereiken via het e-mailadres t.buitendijk@tbposs.nl

en via linkedin.

“Afkomstig uit Rotterdam en dus vertrouwd met het gezegde dat zo ongeveer luidt “Geen discussies maar poetsen”. Ik heb zijn drie zussen leren kennen: die kunnen het allebei en ook nog tegelijkertijd. Tom komt uit dat nest en weet dus van aanpakken. Vrouwen in de kerk hebben niks te vrezen, bij Tom zijn ze welkom. En dat geldt voor alle vrijwilligers en beroepskrachten.”

Korte biografie Tom Buitendijk

Ik ben geboren op 23 augustus 1946 in Rotterdam in een gezin met drie zussen. U zult ze wel eens ontmoeten. Als kleine jongen werd ik misdienaar. Nauwelijks twaalf jaar ging ik naar het klein seminarie. Theologie heb ik gestudeerd in Nijmegen. In 1976 ben ik priester gewijd in de Scheppingskerk in Oss. In september van dat jaar ben ik naar Nijmegen gegaan. In de veertig jaar daarna ben ik nauwelijks tien keer in Oss geweest.

Voor mij is de parochie en de stad helemaal nieuw. Vanaf mijn priesterwijding ben ik altijd parochiepastor geweest: in Nijmegen, Almelo, Dordrecht, Waddinxveen, Amstelveen. Met enig schikken en voegen heb ik me in alle plaatsen goed thuis gevoeld. Zeker in mijn beginjaren waren er ook weleens crisis-momenten van: “Wil ik dat nou wel, dat gedoe met die kerk?” Het waren toch altijd weer de mensen van wie je houdt en die van jou houden die mij de moed gaven door te gaan. Een van de dingen die ik echt ervaren heb is dit: je kunt wel het ambt van pastoor toevertrouwd krijgen, maar daar wordt je geen pastor van. Pastor wordt je in de omgang met de mensen met wie en voor wie je leeft en werkt. Maar eenmaal pastor geworden, wil ik ook wel de verantwoordelijkheid van het ambt dragen. Op mijn manier wil ik en zal ik proberen leiding te geven aan de gemeenschap. Niet van bovenaf. Niet vanaf de zijlijn. Wel vanuit uw midden en in gesprek met u.

Als pastor ben ik ook pater Pater Karmeliet. Ik ga staan in een traditie van 125 jaar Karmel aanwezigheid in Oss. Daarmee ook onder de vleugels van onze parochie patroon Titus Brandsma. In 1932 hield Titus een grote rede over het GodsbegripHij begint met de vraag: waarom is het spreken en denken over God zo verduisterd; waarom roept het zoveel tegenstand op? Titus had nooit kunnen denken dat in 2016 God er voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking er niet meer toe doet! Titus gaat het Godsbegrip of Godsbeeld niet verdedigen. Hij probeert wel op een heldere en verhelderende manier over God te spreken en wel zo dat hij de vragen en de weerstanden die hij signaleert in zijn verheldering meeneemt.

Ik zie het als mijn taak u als gelovige op te roepen om God, het spreken over God, het getuigen van ons Godsgeloof weer aan het daglicht te brengen. Geloven is geen privé zaak van mensen die nog niet modern zijn. Geloven in God is een unieke bijdrage aan de samenleving die beleefd moet en gehoord mag worden. Wij geloven niet voor later in de hemel; wij geloven om het hier op aarde een stukje hemel te maken. Daarmee staan we als kerk met twee voeten in de samenleving van vandaag.

Een van de kenmerken van patersparochies zijn de eenvoudige en broederlijke wijze van omgaan met elkaar. Paters zijn gewone mensen die met de gewone alledaagse zorgen van mensen willen meeleven. Ook paters hebben behoefte aan gezelligheid en vriendelijkheid.

Ik volg voor de tweede keer mijn goede medebroeder George Zeegers op. Wij zijn verschillende mensen, maar we hebben elkaar altijd gerespecteerd. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop George pastor was, en daardoor dingen kon die ik niet kon. Het is altijd moeilijk om een goede pastor als hem op te volgen. Probeert u het in de komende tijd maar met mij te doen.

Hartelijke groet,
pater Tom Buitendijk
Oss, 2017

Artikelen

Titus Brandsma Tijdingen nr. 20

Titus Brandsma Tijdingen   22 september  - 6 oktober 2019 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl  Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 29 september – 26e zondag door het jaar Bij uitvaarten wordt bij het uitgeleide het In Paradisum gezongen.  Dan bidden en zingen wij:  “Moge het koor van de engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme, de eeuwige rust ontvangen”. Deze arme Lazarus komt uit de ...
Lees verder ...

Titus Brandsma Tijdingen nr. 19

Titus Brandsma Tijdingen   8 – 22 september 2019 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl  Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 15 september 2019 - 24e zondag door het jaar (Lucas 15, 11-32)   Vaak staat er boven het stukje evangelie dat we gaan lezen al een korte inhoud zoals ‘de gelijkenis van de verloren zoon’. Maar als je het evangelie zorgvuldig leest dan weet je niet meer wie de verloren ...
Lees verder ...

Titus Brandsma Tijdingen,11- 25 agustus 2019

Titus Brandsma Tijdingen 11 -25 augustus 2019 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 18 augustus 201`9: 20e zondag door het jaar ( Lucas 12,49 – 53) Heel vaak hoor je iemand zeggen: “Bij ons thuis mocht er op verjaardagen overal over gepraat worden. Behalve over politiek en geloof.” De achtergrond van dit gezegde is natuurlijk de ervaring dat er wèl over gesproken werd en ...
Lees verder ...

Zesde zondag door het jaar, 17 februari 2019 De Schaamte van de Armoede.

Zesde zondag door het jaar 17 februari 2019 De schaamte van de armoede Het zou best wel eens kunnen zijn dat u denkt: “o, die zaligsprekingen ken ik al”. Dat is de Bergrede, dat is de catechismus van hoe wij moeten leven. Helaas, u vergist zich. De Bergrede vinden we bij Mattheus. Bij Mattheus gaat Jezus de berg op, gaat ...
Lees verder ...

Tijdingen

Titus Brandsma Tijdingen 27 27 januari – 10 februari 2019 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 3 februari: Vierde zondag door het jaar (Lucas 2, 41-52) Over de jeugd van Jezus weten we niet veel. We mogen aannemen dat hij opgroeide als een gewone jongen. Hij zal wel met zijn vrienden gespeeld hebben in de nauwe straatjes van Nazareth. Hij zal als zoon van ...
Lees verder ...

Titus Brandsma Tijdingen 2019.2

Titus Brandsma Tijdingen 27 13 – 27 januari 2019 Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 20 januari - 3e zondag door het jaar (Joh. 2, 1-12) Jezus verandert water in wijn op een bruiloftsfeest. Waarom begint het openbare leven van Jezus op een bruiloftsfeest? Waarom verandert op dat feest water in wijn? En wat is toch de betekenis van de afwezigheid van de bruid ...
Lees verder ...
Aan het laden...