Pastoraal werker Leon Teubner vormt samen met pastor Tom Buitendijk het pastoraat

Leon Teubner is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen

Lees zijn recente overwegingen en artikelen.

De pastoraal werker is op afspraak via het secretariaat persoonlijk te benaderen op maandag-, dinsdag- en donderochtend, en op dinsdag- en donderdagochtend in de St. Jozefkerk.

Daarnaast is hij te bereiken via het e-mailadres pastor.teubner@tbposs.nl
 en via linkedin.

Artikelen

Aankondiging: cursus geloofsverdieping

Zaterdag 2 Februari van 10.00 - 12.00 uur ...
Lees verder ...

De komst van God in ons midden

In de Adventtijd horen we verhalen over de komende verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel van Gods Inwoning. De mensen zullen angstig worden voor wat er met de wereld gebeuren gaat, want de hemelse machten zullen wankelen. Het lijkt hierbij te gaan om iets wat zich in de buitenwereld af zal spelen. Er zullen immers tekenen zijn aan zon, maan en sterren. Het lijkt wel te gaan over het einde van de wereld: er zullen aardbevingen zijn, oorlogen, tsunami’s zullen het land overstromen, mensen zullen omkomen in grote getale. Maar deze verhalen gaan niet over het einde der wereld of het einde der tijden. Nee, zij gaan over de komst van God in ons mensen, zij gaan over ...
Lees verder ...

“Kwetsbaarheid smeekt om vergeving” — Pastoraal woord door Leon Teubner


Wij mensen zijn kwetsbaar. Dat hebben we een paar weken geleden nog indringend ervaren met een zeer tragisch treinongeval in Oss. Wij allen werden aangesloten op een zee van verdriet. Onze kwetsbaarheid delen wij met alles wat bestaat. Hoewel het ene meer kwetsbaar lijkt als het andere, bestaat er niets dat deze kwaliteit ‘kwetsbaar te zijn’ niet heeft. Al het geschapene is kwetsbaar. Alles is vergankelijk en aan (ongewilde) verandering onderhevig. Als we dit toespitsen op onszelf: kwetsbaar is ons lichaam voor ziektes, lijden, ongelukken, en dood; kwetsbaar is onze geest voor dementering en depressies; kwetsbaar is ons hart voor verharding en verbittering; kwetsbaar zijn wij ook in onze relaties, in het vinden van  genade in de ogen van elkaar. Deze kwetsbaarheid kunnen wij niet van ons afschudden, afleren ...
Lees verder ...

Parochieblad jaargang 23, nr 5 — Cursusagenda najaar 2018

Rond het Evangelie Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur komen we samen rond het evangelie van de komende zondag. We proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar elkaar. U bent van harte welkom, zo vaak u wilt. Memento Mori Eenmaal per maand staan we, met ieder die geïnteresseerd is, stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot het Leven dat ons elk moment gegeven wordt. De bijeenkomsten zijn elke 2e dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur. Geloofsverdieping: Laat Hem door je leven gaan Het thema van deze bijeenkomsten is: de weg van God met de mens. We lezen uit het boek ‘Lokroep van het Onuitsprekelijke’ van ...
Lees verder ...

Parochieblad jaargang 23, nr 5 — Activiteiten rondom het Vormsel 2018

Het sacrament van het Vormsel zal in dit najaar weer worden toegediend aan de kinderen van groep 8. U kunt uw kind hiervoor aanmelden tot 14 september. De eerste kinderbijeenkomst is op woensdag 26 september van 15.15-16.30 uur. De eerste Ouderbijeenkomst is op maandag 24 september van 20.00-21.30 uur. De presentatieviering is op zondag 23 september 2018 om 10.00 uur. De datum van het Vormsel is op zondag 11 november 2018 om 10.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met pastoraal werker Leon Teubner ...
Lees verder ...

Opening Expositie; openingswoord door Leon Teubner

Beste mensen, Zo meteen wordt de tentoonstelling 125 jaar KarmeI in Oss geopend. Om ons heen staan heel wat verbeeldingen van wat de Karmelieten in Oss aan betekenis hebben gehad. Het is goed om bij deze beeldvorming even stil te staan. We laten ons hierbij leiden door Titus Brandsma. In een kerkkalender uit 1924 beschrijft Titus het leven van de heilige Teresa van Avila. Titus gaat onder meer in op de beeldvorming rond Teresa. Hij zegt: 'Beelden schieten te kort om uit te drukken, wat niet onder beelden is te brengen. Wij verlustigen ons in het beeld van de Heilige van Avila, maar vergeten vaak, dat het straalt- niet in een aureool van wereldse grootheid, maar straalt in het licht van God'. Einde citaat. Volgens ...
Lees verder ...
Monument Titus Brandsma Ereburger van Oss

Symposium “Titus Brandsma, een bijzonder inwoner” — Viering ereburgerschap en 125-jaar Karmel in Oss

Voor een ruim publiek van burgers, parochianen, leden van de karmelitaanse familie en andere aanwezigen van velerlei snit werd op vrijdag 6 november 2015 in het Gemeentehuis van Oss Titus Brandsma door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans postuum uitgeroepen tot ereburger van de stad. De plechtigheid werd omlijst met muziek (onder meer het Titus Brandsma lied) en onderbouwd door drie boeiende toespraken. Joan Hemels (professor emeritus communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam) belichtte de voorbeeldfunctie van Titus voor journalisten vandaag de dag. Bij hun drukke werkzaamheden mogen zij hun moreel kompas niet uit het oog verliezen. Juist in onze tijd dient iedere journalist – voor zover diens talenten dat toelaten – historicus te zijn, dat wil zeggen dat hij/zij zich niet mag ...
Lees verder ...