Kerkbalans is ook voor ons een belangrijke inkomstenbron. Uw donatie is zeer welkom en wordt goed besteed. Helpt u mee?

Zo veel hebben we al van ons doel van €100.000 ontvangen
(€64.000) 64%

Wilt u ons helpen met uw donatie?

Maak dan uw donatie over naar IBAN 
NL22 RABO  0140.4058.01
 ten name van
Titus Brandsmaparochie Oss.

Tip

Gebruik de schenkcalculator van Kerkbalans.nl om te zien hoeveel belastingvoordeel u deze schenking kan opleveren. Dat kan afhankelijk van uw situatie oplopen tot wel 40%.

Overzicht donaties vorig jaar

Zie het item “Bijdragen parochianen” onder “Baten en lasten parochie” op onze ANBI-pagina.

Categorieën: Financiën

Geef een reactie