Kerkbalans is ook voor ons een belangrijke inkomstenbron. Uw donatie is zeer welkom en wordt goed besteed. Helpt u mee?

Donaties 2018

Dit jaar hopen we €100.000 te ontvangen: de teller staat momenteel op:
€64.000

64%

Wilt u ons helpen met uw donatie?

Maak dan uw donatie over naar IBAN NL22 RABO  0140.4058.01
ten name van Titus Brandsmaparochie Oss.

TIP: Gebruik de schenkcalculator van Kerkbalans.nl om te zien hoeveel belastingvoordeel u deze schenking kan opleveren.
Dat kan afhankelijk van uw situatie oplopen tot wel 40%.


Overzicht donaties vorig jaar

Zie het item “Bijdragen parochianen” onder “Baten en lasten parochie” op onze ANBI-pagina.

Categorieën: Financiën

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *