Kerkbestuur

Het Kerkbestuur heeft de taak om de gebouwen van de parochie te onderhouden en vervolgens om het financieel mogelijk te maken het werk binnen de parochie te verwezenlijken. Met name behoort tot de taken van het kerkbestuur:

  • Het bestuur over de roerende en onroerende zaken die behoren tot het parochieel vermogen.
  • Het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie.
  • Het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie.
  • Het verlenen van financiële medewerking aan taken welke geacht worden tot het terrein van de parochiële zielzorg te behoren.
  • Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van eventuele overeenkomsten ten name van de parochie.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *