We zijn gezegend met een pastoraal team dat bestaat uit pastor Tom Buitendijk en pastoraal werker Leon Teubner. Ook zijn we dankbaar voor onze 200 vrijwilligers die onze wijngaard bevolken en bewerken middels taakvelden.

We zijn als rooms-katholieke geloofsgemeenschap deel van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Een vrijwillig bestuur zorgt onder leiding van de pastor dat alles goed geregeld wordt, zoals de financiën. We zijn omgeven door vele geloofsgenoten.

Bestuur

Samen met de pastor ondersteunt het vrijwillige bestuur de parochie, waaronder het materiële en financiële, adviseert het pastoraat en is tevens rechtspersoon.​

Tom Buitendijk

Voorzitter

Henk Peters

Vice-voorzitter

Lou Pinckaers

Penningmeester

Geert van Dartel

Secretaris

Hélène Verbunt

Bestuurslid

Thea Wagemakers

Bestuurslid

Loek Elemans

Bestuurslid

Vrijwilligers

Onze parochie leunt zwaar op onze vrijwilligers. Al zijn we gezegend met 200 van hen, hebben we nog voldoende uitdagingen liggen.

Financiën & rentmeesterschap

Geloven doe je samen. Ontmoet onze geloofsgenoten.

Bisdom 's-Hertogenbosch

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch ontvangt als onderdeel van de Wereldkerk zijn missie van Jezus Christus: Hem willen we centraal stellen in het kerkelijk leven en Hem in de huidige multireligieuze en multiculturele samenleving verkondigen aan alle mensen die daar voor open staan. De bisschop en zijn directe medewerkers staan in dienst van de eenheid en leggen de relatie met de Wereldkerk waarvan de paus het hoofd is.Het bisdom heeft als motto: Groeien in geloof, geloven in groei.

Karmelbeweging

Een beweging van mensen die ervoor kiezen om midden in het gewone, alledaagse leven de Karmelitaanse spiritualiteit te beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot uiting willen brengen. In deze lekenspiritualiteit is aandacht voor de verschillende dimensies van dat gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. In het leven zelf immers groeit de ontvankelijkheid voor de Ander en ontdekt iemand in dat licht zijn eigenheid. Karmelbeweging heeft een eigen organisatievorm, bevestigd door de overheid en de bevoegde kerkelijke autoriteiten. In Oss zijn de leden van Karmelbeweging ook deelnemers aan de Karmelkring Oss.

Karmelkring Oss

De Karmelkring Oss is een Karmelcentrum voor Spiritualiteit dat een bezinningsprogramma aanbiedt in de regio Oss aan mensen die hun eigen spiritualiteit willen ontdekken en verdiepen. Het cursusaanbod wordt verzorgd door leden van de Familia Carmelitana: leden van eerste en tweede orde van de Karmel, Geassocieerden en leden van Karmelbeweging.
Klik hier voor de website.

De Roerom

Onafhankelijk katholiek/oecumenisch tijdschrift dat stevig in het Brabantse geworteld is, dus van gemoedelijke aard, mildkritisch en voortdurend nieuwsgierig naar ontwikkelingen in samenleving en kerk die het leven van mensen goed maken.

De Bezieling

De Bezieling is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven, vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag, met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven. Opvolger van kerkplein.org.

Jaarlijks nemen wij deel aan de Actie Kerkbalans. De opbrengst komt volledig ten goede aan het werk van onze parochie.