Inkomsten en collectes

Bijgewerkt op 17 december 2020

Inkomsten uit Kerkbalans in 2020

peildatum: 17 december 2020: € 79.284

De plek van de collecte in de kerkdienst

Het is bij dit alles niet toevallig dat dat de collecte meestal een plek heeft in de tweede helft van de kerkdienst. Dat geven van ons is een reactie op wat God ons geeft. Daar staan we vooral in het eerste deel van de kerkdienst bij stil.

Je zou een kerkdienst zo kunnen samenvatten:

  • Samenkomen
  • Luisteren naar God (dienst van het Woord)
  • Reageren op God (dienst van de dankbaarheid)
  • Weer weggaan met Gods opdracht en hulp (zending en zegen)

De collecte hoort dan bij het reageren op God. Om wat hij ons geeft – daarover hebben we net weer gehoord in bijvoorbeeld de Bijbellezing – willen wij graag ook geven. Of, omdat wij op hem vertrouwen, willen we niet op ons geld vertrouwen en daarvan graag aan anderen geven. Of, omdat hij ons aan elkaar verbindt, willen we delen van wat we over hebben aan anderen die tekort komen. Je zou het ook kunnen verbinden aan de voorbede die er vaak aan vooraf gaat. We hebben net voor elkaar gebeden. We willen het niet bij woorden laten, maar de zorg voor elkaar ook praktisch maken en daarom halen we geld volor elkaar op.

Inkomsten uit collectes

Periode: 3 augustus t/m 29 september

Datum/gebeurtenisBedrag
9 augustus€ 257,50
16 augustus€ 209,15
23 augustus€ 211,50
30 augustus€ 185,30
6 september€ 132,80
13 september€ 173,65
Maria Hemelvaart€ 99,10
Uitvaarten:€ 398,75