Naar aanleiding van de brief van de bisschoppen van 18 december jl, getiteld “Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken”, heeft het parochiebestuur besloten dat de kerstvieringen als volgt zullen worden uitgevoerd.

Vieringen kerstavond zonder bezoekers

Op Kerstavond 24 december 2020 zullen de kinderviering van 15.30 uur en de viering van 19.00 plaatsvinden zonder bezoekers in de kerk. Deze vieringen zullen wel live uitgezonden worden. De nachtmis van 23.00 uur vervalt helaas.

Vieringen eerste en tweede kerstdag met 30 bezoekers

De vieringen van Eerste Kerstdag vrijdag 25 december 2020 en Tweede Kerstdag zaterdag 26 december gaan door. Net als de H. Familie viering van zondag 27 december as. Al deze vieringen beginnen om 10.00 uur. We kunnen bij elk maximaal dertig mensen ontvangen. U dient zich daarvoor op te geven bij onze receptie. Deze drie vieringen worden ook live uitgezonden.

Kies hieronder een viering om te zien hoe u de live-uitzending dan kunt bekijken, en om het misboek te downloaden. Ook kunt u de vieringen nadien terugkijken.

Overzicht Kerstvieringen