(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 5)

In de week van 18 – 25 oktober vraagt Global Goals de aandacht van de Osse bevolking voor de zeventien grote doelen die de wereld verbeteren. Gelijkheid, armoedebestrijding, water voor iedereen, enz. (zie site Global Goals Oss). Onze parochie doet daaraan actief mee. Na de eucharistieviering waarin aandacht wordt gevraagd voor deze thema’s, wordt u een informatieve middag aangeboden. 

Onze Titus Brandsmaparochie is een Fairtrade parochie. Dat wil zeggen dat wij metterdaad iets doen aan Fairtrade en Global Goals. Jaarlijks kent de parochie een Fairtrade zondag. Ook dit jaar 2020. Vanwege corona heeft deze dag een andere opzet dan de vorige zondagen. Geen markt, geen gastkoren en geen loterij. De werkgroep Fairtrade heeft gekozen voor vijf informatiestands over belangrijke thema’s:

Voedsel

Verpakking

Onderwijs

Vergroening

Projecten in Ghana van Margreet Carpaij.

De bedoeling van deze informatie is dat wij als bewust denkende en doende mensen op eenvoudige wijze in praktijk kunnen brengen wat we te zien krijgen. Er is feestelijke gitaarmuziek door een ensemble uit Oss. Ook is er eten en   drinken te koop.

Eventuele baten uit verkoop van artikelen of giften zijn bedoeld voor de Non Gouvernementele Organisatie (NGO) Lumen Mundi.

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *