Met alle fouten die (geweten en ongeweten) de inzet en de geloofwaardigheid van onze katholieke kerk in diskrediet hebben gebracht, nog vers in het geheugen, hebben de bisschoppen het besluit genomen om precies zoals bij overheidsinstellingen een verklaring omtrent gedrag te gaan vragen voordat zij met medewerkers in zee gaan. Dat is geen kwestie van wantrouwen maar van zorgvuldigheid. Het betreft dan overigens alleen die vrijwilligers die op kwetsbare terreinen diensten verrichten omdat zij werken met jongeren, met persoonsgegevens of met financiën. Ook de (pastorale) beroepskrachten moeten een VOG aanleveren.

Je hebt van ons een aanvraagformulier voor een VOG ontvangen. Dat is al voor een deel ingevuld maar hoofdstuk 1.1. en 1.2. van het aanvraagformulier moet u zelf nog invullen. We verzoeken je om het aanvraagformulier daarna te ondertekenen en in te leveren bij de parochie-administratie samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (kan bij de parochie gekopieerd worden). Wij dienen alles vervolgens in bij burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven en betalen de leges die voor het verstrekken van een VOG gevraagd worden.

Als u vervolgens binnen vier weken van de gemeente een VOG krijgt toegestuurd, dan krijgen wij graag het origineel van die verklaring. Vervolgens zullen wij een vrijwilligersovereenkomst met je gaan opstellen (welke taken je voor de parochie verricht en hoeveel tijd je daar aan besteedt) en leggen we schriftelijk vast dat je een VOG hebt aangeleverd.

Een hoop administratieve rompslomp nu dat voor het eerst moet. Maar wij hopen dat je begrip kunt hebben voor het zorgvuldig afhandelen van dit onderdeel van het preventiebeleid van de Nederlandse Bisschoppen.

Voor meer informatie over de VOG verwijs ik naar de website van de overheid en R.K. Kerk: https://www.justis.nl/ Producten/verklaringomtrentgedrag en op www.rkkerk.nl.

Namens het kerkbestuur,
Tom Buitendijk o.carm (pastoor/teamleider)
Henk Peters (voorzitter vicevoorzitter)

 


Henk Peters

Henk Peters

Henk Peters is sinds 2016 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie Oss. Meer informatie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *