Als redacteur van De Roerom ben ik een aantal keren uitgenodigd om parochies hun verhaal te laten vertellen over hoe zij het beleefden dat hen een kerksluiting werd opgelegd vanuit het bisdom. Economische argumenten waren voor hen nooit overtuigend. Immers besefte het bisdom wel hoe belangrijk deze plek, deze kerk was voor hun gemeenschap? Want betoogde men altijd: kerk is echt niet alleen de zondagsdienst. Voor ons is kerk de plek waar we een manier hebben lief en leed te delen. Kerk is de voetbalclub, kerk is scouting en carnaval. Kerk is Zonnebloem en omzien naar elkaar. Kerk is zorgcoöperatie. En ja, kerk is ook bidden. Bij kerk draait het om het mooiste waartoe we in staat zijn: lief hebben.

… elke daad of activiteit die ons wegvoert van ons egoïsme is een weg van liefde

Het tegenovergestelde van liefde is egoïsme

De Anglicaanse Bisschop Curry, die preekte bij het huwelijk van Meghan en prins Harry, vertelt in een PAROCHIEBLAD interview met Trouw, dat het tegenovergestelde van liefde niet is wat veel mensen denken: haat. , dat alles draait om mij en om niks of niemand anders. Dat betekent dat elke daad of activiteit die ons wegvoert van ons egoïsme, van het onszelf centraal stellen, een streven is naar een betere wereld voor de ander en dus een weg van liefde is. Liefde kan het leven van heel gewone mensen veranderen, mensen die worstelen met problemen, die zorgen hebben en tegenslagen moeten incasseren, door toch ruimte te maken in je leven voor de ander, en de Ander (God).

Iedereen wil geliefd zijn

Of iemand nou gelovig is of ongelovig, iedereen verlangt ernaar dat van hem of haar gehouden wordt. We willen geliefd worden, we willen aanvaard worden en we willen dat er voor ons gezorgd wordt. En het is een oude wijsheid: wat jij wilt dat jou ten deel valt, laat dat ook een ander ten deel vallen. En op onze beste momenten weten we dat we op aarde zijn om lief te hebben, om een ander te aanvaarden en voor de ander te zorgen.

Kerk doén is omzien naar de Ander

Kerk is geen hoop stenen, maar een warme plek, een plaats waar je op verhaal kunt komen en de Ander ontmoet met hoofd- en kleine letter. En onze kerk, deze kerk is liturgie en gebed. Maar in even grote mate omzien naar elkaar. Zorg voor wie het moeilijk heeft . Het is diaconie, zomerprogramma, film, muziek, feest.

Onze toekomst is niet ons verleden

We hebben het voorbije jaar al die facetten van ons 50-jarig kerk zijn extra belicht. We gaan nog voor een korte bezinning naar Doetinchem. Het bezoek van onze bisschop ervaren we als een bemoediging. Op onze beurt willen we hem toewensen dat hij de moed niet verliest. Onze toekomst is niet het verleden. Onze toekomst maken we vandaag. Want toekomst is niet alleen datgene wat naar ons toekomt, maar ook wat ons toekomt, omdat we mogen vertrouwen ook te mogen oogsten wat we zaaien. Dat blijf ik geloven.

Henk Peters,
parochiebestuur


Henk Peters

Henk Peters

Henk Peters is sinds 2016 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie Oss.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *