Iedereen wordt welkom geheten door vice-voorzitter Harry Faassen, waarna pastor George Zeegers een kaars van Titus Brandsma aansteekt en het lied ‘De Geest van God waait als een wind’ (GvL586) voorzingt. Daarna zingen we allemaal mee. We zouden beginnen met het onthullen van de naam op de kerk. Echter de klusjesman, Jan van Vlijmen, –hij heeft het meeste werk gedaan– is vandaag afwezig vanwege vakantie. De naam zal later dit jaar in zijn aanwezigheid feestelijk worden onthuld.

Inhoud

Financiën en beleid

René Peters, penningmeester, geeft een toelichting op de huidige financiële stand van zaken. De realisatie van 2012 is in concept klaar. We draaien een verlies van ± € 9.000,= vanwege een aantal maanden dubbele kosten van de dirigent/organist. In de toekomst is de verwachting, dat de inkomsten iets terug zullen lopen. De inkomsten uit uitvaarten zijn al in 2012 fors teruggelopen. Onze beleggingen, die via de Rabobank liepen, zijn nu op last van het Bisdom ondergebracht bij het RK Beleggingsfonds van het Bisdom van ’s Hertogenbosch. Zodra de jaarrekening definitief is, wordt er een kopie in de infomap gedaan.

Herindeling van parochies

Rondom ons worden er nieuwe parochies gevormd. Doordat de parochies steeds kleiner werden, heeft het Bisdom besloten om het aantal parochies terug te brengen naar 53. Onze parochie zal, zolang wij van uit de Karmel een pastorale verzorging hebben, niet hoeven te fuseren.

Diaconaal Beleid 2013 – 2015

Het Diaconaal Beraad bestaat uit: Ans Bosbaan, Marijke Krol, Peter Lammers (PBG), Guusje Meurs, Ria van Nistelrooij, Til van der Sanden en p. George Zeegers.

Na de afronding van ons vorig thema met de toekenning van het predicaat Fair Trade kerk als hoogtepunt in november vorig jaar, heeft het Diaconaal Beraad nagedacht over een nieuw thema voor de komende jaren. Gezien de aanhoudende economische crisis, waar we allemaal wel op één of andere manier iets van meekrijgen, leek armoede en daardoor uitsluiting van mensen, ons een thema waarmee we ook aansluiten bij de missie van de parochie. Die luidt namelijk ‘Met een open oog voor de tekenen van de tijd en in dienstbaarheid aan elkaar, samenwerken aan een rechtvaardige wereld. Naast de economische crisis is ook het ouder worden en -ook weer door die crisis- de afbrokkelende zorg voor de ouder wordende mens iets dat we zelf aan den lijve mee gaan maken of al meemaken. Misschien ontvangt u al mantelzorg of bent u zelf een mantelzorger?

In het najaar start het Diaconaal Beraad daarom een nieuw project met als titel ‘Gerechtigheid DOEN! Zorgen voor’. Voor 2013 hebben we al een aantal activiteiten gepland. We beginnen met de busreis op 13 september. Meer info vindt u op het prikbord, waar u zich ook in kunt schrijven.

De officiële start is in de viering van 6 oktober. Direct daarna is er een serie van drie bijeenkomsten waarin armoede centraal staat:

Op zondag 24 november is er een fair trademarkt in de parochie. Hoe deze er precies uit gaat zien is nog niet bekend. We willen fair trade op de agenda houden. Fair trade heeft ook alles te maken met het omgekeerde van uitbuiting en uitsluiting en ook met duurzaamheid en solidariteit; de kernbegrippen uit ons vorige thema. Noteer deze data vast in uw agenda!

In het voorjaar van 2014 komt er een cyclus van drie avonden rond (mantel)zorg. De data en de precieze inhoud zijn nog niet bekend. We denken aan: hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Wat is mantelzorg en hoe moet dat? Hoe belastend is mantelzorg? Er zijn vast veel (ervarings)deskundigen in de parochie die daar veel van afweten. We houden ons aanbevolen voor suggesties en ideeën. Spreek gerust iemand van het Diaconaal Beraad aan.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden via het parochieblad en de flyers, die we na de vieringen uit zullen delen als er weer wat nieuws op het programma staat.

Jongerenproject stichting Hunedoara

Stans Ligthart, secretaris, licht toe wat de Stichting Hunedoara doet in Roemenië. Wij willen ons graag aansluiten bij de Paaskerk (deze doen al jaren mee aan dit project) en een aantal jongeren, tussen de 14 en 28 jaar, vanuit onze parochie mee laten gaan in de herfstvakantie van 2014. Dit kunnen ook (klein)kinderen zijn. De kosten voor een deelnemer bedragen € 450,=. Deze kosten zamelen ze grotendeels zelf al in door, met de groep die meegaat, allerlei manieren te verzinnen om geld in te zamelen.

Cultuur in de kerk

George Zeegers geeft aan dat wij als parochie ons graag willen openstellen voor cultuur in onze kerk, bijvoorbeeld concerten, zang, dans, expositie en noem maar op. Nu is er een commissie in oprichting, die bekijkt wat wel en wat niet van toepassing is. Een aantal mensen is al bereid gevonden hierin zitting te nemen. Ter aanvulling zoeken we nog enkele mensen van binnen of buiten de parochie.

Uitzending kerkdiensten

Jan v.d. Veerdonk geeft de stand van zaken weer van het uitzenden van vieringen via internet. We zijn al een heel eind, de hardware is volledig aanwezig. Wat nog ontbreekt, is de kabel naar de server. Het bestuur denkt dat er geen schending aan de orde is van de privacy van mensen, omdat er op dezelfde manier zal worden gefilmd als bij een uitvaart. Vanuit de zaal wordt gevraagd hoeveel ouderen hiervan gebruik zullen kunnen maken. Velen hebben namelijk geen internet. Voorgesteld wordt om speciale vieringen op te nemen en te branden op een DVD. Deze zouden de mensen dan kunnen lenen.

Wat betekent de nieuwe paus voor ons?

George Zeegers maakt een rondje om te horen wat de beleving van de parochie is betreffende de nieuwe Paus. De meeste parochianen laten zich positief over paus Franciscus uit en hebben een hoge verwachting.

Sluiting

Harry sluit de Algemene Parochieavond door iedereen te bedanken voor zijn komst en bijdrage.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *