(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 1) 

AL HET GOEDE KOMT VAN BOVEN

Gelezen in de hal van onze kerk: “Sinds 2015 liggen er zonnepanelen op het dak van onze kerk. Eind 2019 was in totaal die 70.000 Kwh elektriciteit opgewekt”. En dat is heet wat Watt. De kerk (het gebouw) is weliswaar nog niet energieneutraal, maar de eerste grote stappen zijn gezet.

Elektriciteit heeft één groot nadeel: Wat je niet gebruikt, ben je kwijt. En dat is zonde. Want juist als er veel licht is (bijv. in de zomer) en er dus veel elektriciteit wordt opgewekt, is de energiebehoefte vaak het laagst. Daar is wat op gevonden. Wat we zelf niet gebruiken, geven we terug aan het net, aan een ander.

Ook ik heb in de winter extra energie nodig, Als het grijs en donker is, zit ik niet lekker in mijn vel en schakel ik over op spaarstand. Kijk, dan doet een uurtje zonneschijn wonderen. Ik wordt weer actiever en mijn humeur verbetert voelbaar. Ik blij en vrouw, kinderen en hond ook. Goed energiegebruik.

Soms krijg ik ook andere energie van boven. Dat uit zich dan meestal in een gevoel. Het gevoel iets vriendelijks te moeten zeggen of iets voor een ander te moeten doen. Kleine gebaren zijn dan net zo veelbetekenend als dat uurtje zon. En maar al te vaak laat ik de gelegenheid voorbij gaan. Niet gebruikt, weg energie! En dat is letterlijk zonde.

Het zou heel mooi zijn als de kerk energie-neutraal wordt, van een Christen wordt toch wat meer verwacht. Die mag stralen en hartverwarmend zijn. Gelukkig hebben u en ik weer een nieuw jaar gekregen om het, met hulp van boven, nog eens te proberen. Aan de slag dus.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *