De 75ste sterfdag van Titus Brandsma werd in Nijmegen feestelijk herdacht door 250 Titusbewonderaars in aanwezigheid van bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en de generaal overste van de de Carmelieten Fernando Romeral. Het prachtige Titus Memorial in de kerk aan het Keizer Karel Plein was de grote inspiratieplek.

Lezingen

Natuurlijk werd nogmaals gememoreerd wat Titus in zijn leven tot stand en in beweging heeft gebracht. Hoe hij stond voor zijn overtuiging en wat hem bezielde. De rector magnifcus van de Nijmeegse universiteit bracht een anekdotisch verhaal over zijn voorganger als een docent waar de studenten niet altijd bij aan de lippen hingen, maar waar ze van hem hielden omdat hij dat van hen deed.

En de generaal overste herhaalde nog eens hoe er wereldwijd scholen, bibliotheken, vormingscentra en kerken naar hem genoemd zijn en dat hij mensen kennelijk blijft inspireren om waar een kleine mens groot in kan zijn.

In haar herdenkingsrede draaide de Osse burgemeester mevrouw Wobine Buijs- Glaudemans de focus van herdenken door de situatie van vandaag te toetsen aan de keuzes die Titus maakte in de jaren voor de oorlog toen het ook crisis was. Toen er ook een glijdende schaal van normen en waarden ontstond waardoor de mens afzakte naar een niveau waar we ons voor moeten schamen:

“Net als in de jaren dertig, lijkt ook deze tijd wereldwijd chaotisch. De prikkels via sociale media, sensatiemedia, factfree politics en ongecontroleerde emotionele uitbarstingen lijken af en toe de overhand te krijgen. De massa is dan een veilige schuilplaats. Het vergt moed om te staan voor je waarden… De komst van duizenden vluchtelingen naar Europa, naar Nederland en ook naar Oss vormde een dankbare voedingsbodem voor alle menselijke karakters.”

Bron: “Titus een bijna heilige” – Rede burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans bij viering 75-ste sterfdag Titus Brandsma (27 juli 2017)

Mensen zijn zelden helden die zich te weer stellen tegen die glijdende schaal van ontmenselijking. Titus durfde zijn nek uit te steken en in navolging van hem ook de mensen van de Titus Brandsmaparochie in Oss toen nationaal-socialistische warhoofden uit het hele land de komst van vluchtelingen in Heesch en Oss onmogelijk probeerden te maken door mensen tegen mensen op te hitsen en bang te maken voor elkaar. Maar toen een paar Titusaanhangers dat niet meer pikten en massaal verweer op de been hielpen ontstond er weer ruimte voor helpende handen en gastvrijheid en dropen de zwarthemden af om zich niet meer te vertonen. Titus is na 75 jaar kennelijk nog aan het werk. Met een daverend applaus werd haar inspirerende toespraak beaamd.

Vervolgens zette hoogleraar en directeur van het Titus Brandsma Instituut die manier van herdenken nog eens op een bescheiden wijze overtuigend knap in een wetenschappelijk kader.

Lunch en forumdiscussie

Na de lunch kwamen in een forumdiscussie tussen vertegenwoordigers van kerk, media, onderwijs en vorming, vindplaatsen van vertrouwen in geloof, hoop en liefde aan het licht. Exceptionele bijdragen –hoe klein ook– in tegendraadsheid tegen de waan van tijd en dag in. Met een stemmige warme eucharistieviering waarin bisschop de Korte in concelebratie voor ging werd een prachtige inspiratiedag afgesloten.

Bronnen

 

Alle overige teksten van de inleidingen zijn op te vragen bij het Titus Brandsma Instituut Nijmegen.

 


Henk Peters

Henk Peters

Henk Peters is sinds 2016 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie Oss.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *