(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 5)

Bisdomblad SPREEK!

Groningen – Leeuwarden

‘’Het leven van pater Titus is veelzijdig en staat dicht genoeg bij onze tijd om als voorbeeld te dienen. Daarom ben ik ervoor dat hij heilig wordt verklaard’’, aldus bisschop Ron van den Hout in de Titus Brandsma Special van zijn bisdom.

Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut, deelt zijn mening: ‘’Titus was zijn leven lang sterk gericht op zijn roeping. Alles wat hij deed is daarop afgestemd. Hij heeft dat nooit losgelaten en was nergens halfslachtig. Ook niet toen hij gevangen werd gezet en de dood onder ogen zag. Bocken werkt aan een intellectuele biografie van Titus. Heiligverklaring van Titus Brandsma door Paus Franciscus is volgens menigeen dichtbij, al weet niemand het zeker.

De Titus Brandsma Special van het bisdom bevat veel historische foto’s en schetst een uitgebreid beeld van Titus Brandsma’s leven en actuele betekenis in deze tijd. Landelijk bekende katholieken, zoals oud-minister van Justitie prof. Ernst Hirsch Ballin en Tv-presentator Leo Fijen, spreken zich uit. Geïnspireerd door Titus’ voorbeeld is de oud-minister kritisch over hedendaagse mainstream politiek die tekort schiet in ‘positief toekomstgericht denken’ en ‘waakzame oplettendheid’ jegens trends in de samenleving. Leo Fijen wijst op de kracht van innerlijke vrijheid bij de monnik Titus, die de stilte van zijn kloostercel in zijn activiteiten bij zich droeg.

De kostprijs bedraagt € 1,50 per exemplaar. Na de zondagviering kunt u een exemplaar kopen bij Johan Wagemakers, zolang de voorraad strekt.

Johan Wagemakers.quot;te_annou


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *