(verschenen in het parochieblad jaargang 23, nummer 7)

Met pijn in het hart schrijf ik dit stukje. Met ingang van september van dit jaar zijn er helaas geen maandelijkse familievieringen meer in onze kerk. Wel zullen wij proberen om met Kerstmis en Pasen een Familieviering te verzorgen. Hoe komt dat zo?

 De Titaantjes, het jeugdkoor van onze parochie is namelijk,bij gebrek aan aanwas van nieuwe leden, moeten stoppen. Dat was en is eenpijnlijk besluit. Heel veel kinderen hebben in de loop der jaren met plezier en enthousiasme gezongen op de repetitieavonden en de maandelijkse vieringen.

 Veel mensen hebben meegewerkt aan het in standhouden van hetkoor. Elk jaar ”slapen in de kerk” of op een andere locatie, was wel steeds het hoogtepunt. De Titaantjes hebben ook diverse musicals verzorgd.

Hartelijk dank aan alle mensen die de Titaantjes hebben gesteund en nabij zijn geweest.

Ineke Broers.

Categorieën: Parochieberichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *