Uitgesproken tijdens de uitvaart van pastor George Zeegers

Pastor Het leven van George was goed aan ontmoetingen en daden.
Wij willen God die George het leven gaf, bedanken.

Lector Goede God, wij willen u danken voor het leven van George, onze broer en oom, broeder in de Karmel, pastor voor velen binnen en buiten de parochies.  In de kring van familie en vrienden was George een geziene en lieve persoon. In de gemeenschap van de kerk en de Karmelorde heeft George met de kracht van Elia getuigd van U als de God van gerechtigheid en vrede, als de God die voor kleine mensen bereikbaar is. Wij danken u voor de vele gaven die U hem geschonken hebt en waardoor hij voor ons tot zegen geworden is, teken van uw liefde.

STILTE   laat ons bidden.

Lector Goede God, wij willen u danken voor de vriendschap die van hem uitging,  waardoor hij een hartelijk en toe genegen mens geworden is. Wij bidden voor zuster Roos Scholten Linde en haar familie met wie George jarenlang nauw verbonden was. Wij bidden voor Toos Wiersma en haar gezin bij wie George de laatste maanden heeft gewoond. Hij heeft het er goed gehad en was Toos zeer dankbaar
voor haar lieve zorgzaamheid. Sterk en troost deze mensen en ons allen met de gelovige zekerheid  dat George deelt in het leven van de verrezen Christus en voorgoed gelukkig is.

STILTE   laat ons bidden.

Lector Goede God, wij danken u voor de inzet en de inspiratie die George geboden heeft als parochiepastor in Almelo en in Oss.  Hij verkondigde uw voorkeursliefde voor de gewone mensen en bracht die daadkrachtig in praktijk. Voor velen is hij een nabije en vriendelijke pastor geweest, die leefde en handelde in de voetspoor van Jezus de Goede Herder.  Moge George aan de hand van de Goeder Herder het hemelse vaderland binnengaan en er rust en vrede vinden.

STILTE   laat ons bidden.

Pastor U die weet wat in mensen omgaat
en het onzegbare in ons hart kent,
verhoor onze beden voor George.
Herstel hem in gaafheid en goedheid
ontvang hem in uw hemel,
en noem hem met de naam
die U geschreven hebt in de palm van uw hand,
opdat hij leven zal in uw Tegenwoordigheid.

Amen.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *