Vanuit de Algemene Parochie Avond (APA) op 23 oktober 2017 zijn de volgende suggesties naar voren gekomen.

Financiën

 1. Verschaf als je om een gezinsbijdrage vraagt ook altijd inzicht in de fnanciële situatie. (Johan Juurling)
 2. Maak duidelijk wat je investeringen opbrengen. Voor de zonnepanelen is dat 3000 euro op jaarbasis waardoor de investering na 7 jaar al volledig rendeert.(Marieke Verheggen)
 3. Suggestie om 5 euro tot norm van de collectebijdrage te maken. (Rien van Beuningen)
 4. Bijdragen zijn vaak nog gebaseerd op de tijd van de gulden. Moeten we daarover geen suggesties doen? (Toon Jagers)
 5. Johan Juurlink onderstreept nog eens het belang van onze boekhoudkundige opzet om bij organisatie van activiteiten ook altijd het beschikbare budget vast te stellen.

Communicatie & (social) media

 1. Beamerteksten bij vieringen komen te snel langs terwijl er ook behoefte is om die op een stil moment nog eens na te lezen. Er is al een commissie bezig of en hoe beamer en misboekje te combineren zijn. (Vincent Kirkels)
 2. De (lied)teksten van het mediorenkoor zouden op de parochiesite beschikbaar kunnen komen als een element van bezinning. (Johan Wagemakers)
 3. Stel een werkgroepje in die onze mogelijkheden verkent op het gebied van de sociale media in relatie met jeugd en jongeren. (Jan vd Veerdonk)
 4. Titustijdingen wordt ervaren als een kwalitatieve aanvulling op het eveneens uitstekende parochieblad. Beide zouden ook een vast onderdeel moeten zijn van de parochiewebsite.
 5. De parochiewebsite is van een erbarmelijke kwaliteit en is in haar toegankelijk wisselvallig, wispelturig en inhoudelijk ook niet konsekwent.
 6. De verstaanbaarheid in de kerk is met enige regie en aanwijzing te verbeteren. Waar is ringleiding. Waar staan de boxen op gericht. (Theo Reys)

Identiteit, betrokkenheid &  jongeren

 1. We moeten jongeren (M25 en scouting) niet willen integreren in onze manier van kerkzijn maar ruimte maken voor hun bijdrage, hun manier van bij kerk en geloof betrokken zijn. (Titusloop, Fair trade, adventsactie e.d.). Ook aansluiten bij bisdomactiviteiten en Taizé.
 2. Na hun eerste communie kinderen proberen vast te houden als misdienaar bijvoorbeeld. (Rieky de Jong).
 3. Kunnen we de jongerenraad niet eens uitnodigen (Rieky de Jong)
 4. De (multi)functionaliteit van ons gebouw zouden meer kunnen uitnutten, niet zozeer vanwege inkomsten maar vooral vanwege onze doelstelling om verbindend in de samenleving te staan. (Jan vd Veerdonk)
 5. We zouden een werkgroep moeten opstarten die bekijkt hoe we het aantal deelnemers aan de gezinsbijdrage (nu 20%) kunnen vergroten en bij het kerkgebeuren te betrekken. (Toon Jagers).
 6. Nadrukkelijke vraag om bezinning over hoe we als parochie met de inzet van leken omgaan. Nu dreigt ervaring te verdampen. (Peter Lammers)
 7. Als wij in de toekomst samen moeten gaan met andere parochies moeten wij niet meer van hetzelfde zijn maar een eigen gezicht hebben. (Tom Buitendijk)
 8. Bloemetje van de week invoeren voor zieken of ter bemoediging (Femia)
 9. We moeten de Identinant (samenwerking op het vlak van identiteit) met het Hooghuis weer eens oppoetsen. (Henk Peters)
 10. Blijven doorgaan met pogingen meer vrijwilligers bij de parochie betrekken.
 11. De belangrijkste opdracht bij onze manier van kerkzijn voor heden en toekomst is en blijft: Zorgzaam en attent omgaan met elkaar en geloof uitstralen in onze kinderen. Wij zijn de rentmeesters van hun toekomst ook wat geloof betreft. (Henk Peters)

Liturgie & vieringen

 1. De (leken)vieringen in de tehuizen worden erg gewaardeerd ook omdat in dit schema regelmatig een eucharistieviering is opgenomen.
 2. Een kleine commissie komt met voorstellen om het liturgisch gebruik van de Mariakapel te vergroten.
 3. Kan er nog eens gekeken worden naar het tijdstip van (vesper)vieringen.

Henk Peters

Henk Peters

Henk Peters is sinds 2016 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie Oss.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *