Op aangeven van de coördinatoren van de werkgroep “koffie na de zondagdienst” en hulp van de beide kosters willen we als bestuur van de Titus Brandsmaparochie het kerkbezoek gedurende de Coronapandemie als volgt regelen

 Bij binnenkomst in de kerk worden bezoekers geacht hun handen te ontsmetten door gebruik te maken van de drie dispensers in hal. Vóór de dispensers is de anderhalve meter afstand op de vloer gemarkeerd.

 Elke bezoeker heeft zich vooraf aangemeld en moet zijn aanwezigheid melden bij de ontvangst balie aan de linkerkant bij de toegang tot de kerk, die is afgebakend met een anderhalve meter markering op de vloer.

 Een bezoeker mag alleen plaats nemen op stoelen waar een zitkussentje op ligt, alleen samenwonende stellen mogen bij elkaar gaan zitten met inachtneming van anderhalve meter afstand naar andere bezoekers.

De looppaden tussen de vier blokken voor zitplaatsen worden voorzien van vloermarkeringen op anderhalve meter onderlinge afstand. Die afstandsaanduiding moet gerespecteerd worden bij het betreden en verlaten van kerk zowel als bij het ter communie gaan. Zowel bij het ter communie gaan als bij het verlaten van de kerk beweegt men op aangeven van de kosters rij voor rij (zoals in een mortuarium).

Na de dienst is er voor wie wil koffie in de Karmelzaal. De bezoekers van de kerkdienst splitsen zich op in twee groepen. De rechter rij is voor wie er de voorkeur aan geeft om thuis een kop koffie te drinken. Die melden zich voor een eventueel volgend kerkbezoek aan bij de ontvangstbalie aan de rechterkant met inachtneming van anderhalve meter afstand en gaan daarna huiswaarts.

 De groep die een kop koffie wil drinken voegt zich in de linkerrij. Bij de dispensers links wassen de koffiedrinkers hun handen voordat zij de Karmelzaal betreden. Direct bij de ingang van de zaal staat aan de rechterkant de uitgifte tafel van bekertjes koffie en thee. Gelieve te letten op de vloermarkering voor het in achtnemen van een veilige afstand. Vervolgens zoekt men een plaats in de Karmelzaal op een stoel. Men mag geen meubilair verplaatsen. Op de tafels staan voorverpakte staafjes suiker, cupjes koffiemelk een verpakte koekjes.

Als er onvoldoende zitplaatsen zijn is er overloop mogelijk naar de kerkzaal. Voor een tweede bekertje koffie moeten mensen zich zelf vervoegen bij de uitgiftebalie.

Na het gebruik van koffie/thee verlaat men de Karmelzaal via de achterdeur en de rechterdeur van de kerkzaal. Voor een volgend kerkbezoek kan men zich dan melden bij de ontvangstbalie aan de rechterkant.

 Bij het afscheid van Leon verlaten we de kerkzaal via de rechterrij zoals boven omschreven naar buiten. Op het kerkplein zal koffie/thee en een drankje beschikbaar zijn en recipieert Leon achter een tafel op het kerkplein. Als het regent hebben we toegang totd e afscheidsreceptie binnen via de linkerrij in Karmelzaal en Kerkzaal en zal Leon recipiëren bij het doopvont.                


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *