(voor ouders en kinderen, verschenen in De Weg, jrg 1, nr 1)

 Met Pinksteren wordt gevierd dat de leerlingen van Jezus de heilige Geest ontvingen.
Na de hemelvaart van Jezus wisten zij niet goed hoe ze verder moesten.
De heilige Geest zorgde er voor dat ze in beweging kwamen.
Ze gingen iedereen vertellen over de liefde van God.
In het pinksterverhaal gebeuren opvallende dingen.
Er kwam opeens een hevige WIND in het huis: daardoor gebeurde er iets geweldigs.
De leerlingen die moedeloos bij elkaar zaten,
kregen ineens weer kracht en gingen op pad.
De leerlingen raakten “vol VUUR”, werden vurig, stonden in vuur en vlam:
voelden dat er iets geweldigs met hen gebeurde.
De vlammen werden “tongen”:
Ze gingen spreken over Jezus en God.
Het verhaal was voor iedereen bedoeld.
Alle mensen hoorden het in hun eigen taal.
Met Pinksteren ontvingen de eerste leerlingen van Jezus de “heilige Geest”:
het gevoel dat God bij hen was, dat Hij hen de kracht gaf om te leven als Jezus.
De heilige Geest wordt wel voorgesteld als een DUIF.
Teken van vrede, van hoop en een gelukkige toekomst voor iedereen.
De duif is de boodschapper van nieuw leven, een nieuw begin.
Pinksteren wordt ook wel het geboortefeest van de kerk genoemd.
Het wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *