(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 1)

PATER FALCO THUIS OCARM,
5 MAART 1932 – 4 JANUARI 2020.

Na een moedig gedragen ziekte is op 4 januari 2020 pater Falco Thuis overleden.
Hij was een beminnelijk mens die in onze parochie, in de stad Oss en in het bisdom Den Bosch veel goede vrienden had. Hij werd geboren in Gaanderen (Gld) op 5 maart 1932. Na de gymnasiumopleiding te Zenderen trad hij in 1952 in de Karmelorde. In 1958 werd hij na zijn theologiestudie in Rome tot priester gewijd. Vervolgens studeerde hij theologie en oecumene in Nijmegen. Van 1963 – 1971 was hij prior in het Osse Karmelklooster. Eerst aan de Molenstraat, later aan de Verdistraat. Hij was betrokken bij het oecumenisch werk in Oss en inleider in vele gespreksgroepen. In 1966 vroeg Mgr. Jan Bluyssen hem om zijn vicaris te worden. Zij werden goede vrienden van elkaar, totdat bisschop Bluyssen in 2013 overleed. Van 1971 – 1983 was pater Falco Thuis prior-generaal van de wereldwijde Karmelorde. Hij realiseerde het broederschapsideaal van de Orde door op zijn vele reizen de zusters en broeders te bezoeken en er zorg voor te dragen dat de verschillende provincies elkaar beter leerden kennen. De internationalisering van de Orde is zijn grote verdienste. Van 1990 – 1996 was pater Falco prior–provinciaal van de Nederlandse Provincie. Vanwege zijn bestuurlijke capaciteiten werd hij veel gevraagd als bestuurslid van katholieke organisaties. Op vele manieren heeft pater Falco Thuis gewerkt aan de zaligverklaring van pater Titus Brandsma en daarna aan de heiligverklaring die hij nog hoopte mee te maken. Zijn laatste functie was prior van de communiteit van Boxmeer. Na zijn vijf en tachtigste verjaardag begon hij zijn werkzaamheden te minderen, maar bleef nog op vele manieren actief in contacten en correspondentie. Op 19 februari 2019 ontving pater Falco Thuis uit handen van burgermeester Wobine Buijs een Osje van verdienste voor de stad Oss. Pater Falco heeft veel voor Oss en voor onze parochie betekend. Op zaterdag 11 januari 2020 om 11.00 uur hebben wij hem dankbaar herdacht in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer en hem te ruste gelegd op het kloosterkerkhof aldaar.

Pastor Tom Buitendijk.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *