Op 16 september zei Mgr. Gerard de Korte in zijn preek: “Een kerk is meer dan een gebouw. Een kerk wordt gevormd door levende stenen die jullie allen zijn. Door ons doopsel behoren wij tot het Lichaam van Christus die het fundament van alle kerkelijk leven is.”

Als wij met deze gedachte als uitgangspunt terugkijken op het jubileumjaar, dan mogen we  zeggen dat wij in dat jaar méér kerk van Christus en van elkaar zijn geworden. In dit jaar zijn drie belangrijke aspecten van ons gemeenschapsleven helder aan het licht gekomen: in de Sint Jozefkerk kunnen we ‘feesten, vieren en bezinnen’. En in deze drie activiteiten hebben we ons open gesteld voor de ontmoeting met God en met elkaar. De viering met het Nijmeegs Byzantijns Koor in april was mooi en (in kortere vorm) herhaalbaar. De viering met de bisschop in september was inspirerend en hartelijk. Onze parochie heeft een goede naam in het bisdom. Het feest in juni met de jubilerende bruidsparen was gezellig. De ontmoetingen na de vieringen en na het symposium  waren feestelijke gebeurtenissen. Het symposium in mei en de abdij dag in Doetinchem in november helpen ons ons geloofsleven te verdiepen en bewuster als christen in de wereld te staan. Voor de kinderen is er een leuk uitstapje in oktober bedacht. De jubileumcommissie met Lou Pinckaers, Hélène Verbunt, Johan Wagemakers en Tom Buitendijk heeft met plezier en kundigheid dit feestjaar voorbereid en begeleid. We mogen deze commissie daar zeer dankbaar voor zijn. In 2019 vieren we dat de parochie Oss Zuid en de Scheppingskerk samen de Titus Brandsmaparochie vormen. Ook dat is iets om bij stil te staan. Er zal geen uitgebreid feest zijn, maar we laten zo’n moment niet voorbijgaan zonder te vieren, te feesten en te bezinnen.

Pastor Tom Buitendijk


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *