In deze viering bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de St. Jozefkerk zal mgr. Gerard de Korte de hoofcelebrant zijn. Het herenkoor Canticum Novum en het Mediorenkoor zullen de gemeenschap voorgaan in het zingen.

Een kerk is niet zomaar een gebouw. Een kerk is de ruimte waarin God en mens elkaar kunnen ontmoeten. Koning Salomo bidt bij de inwijding van de tempel in Jeruzalem een prachtig gebed.

“Laat uw ogen dag en nacht waken over dit heiligdom waarvan Gij gezegd hebt dat uw Naam daar zou wonen. Luister naar het gebed dat op deze plaatst tot U wordt gericht”.

Ook onze kerk is een plaats van gebed waarover God waakt.

Ook als gemeenschap zijn wij Gods bouwwerk. Ons ‘samen kerk zijn’ vindt zijn fundament in Jezus Christus die ons roept, samenbrengt en bijeenhoudt.  De kerk is ook de plek om gastvrijheid te bieden, te ondervinden, om maaltijd te houden en om te delen. De tollenaar Zacheus, klein van gestalte, groeit uit tot de man van een groot formaat. Hij die door mensen over het hoofd gezien wordt, wordt door Jezus zoon van Abraham genoemd.


Onze vijftigjarige St. Jozefkerk – nog steeds de paterskerk – probeert huis van gebed, huis van ontmoeting, huis van gastvrijheid te zijn. Uiteraard doen we dit in de liturgische vieringen in de kerkzaal. Maar ook wordt onze Mariakapel vaak bezocht voor stil gebed, voor een kaarsje, voor het opschrijven van een intentie. Na de zondagsviering is het koffie drinken een gezellige ontmoeting.

’s Zondagsmiddags staan de deuren open voor HOI: het Osse inloophuis.

De gastvrouwen en gastheren voorzien iedere medewerker en voorbijganger op doordeweekse dagen van koffie of thee. Veel gespreks- en bijbelgroepen maken gebruik van de ruimtes in de pastorie.

Onze St. Jozefkerk is een kerk die leeft in de harten van de mensen. Het is hun vertrouwde ruimte om zich geborgen te weten bij God en bij elkaar.

Onze kerk  is een kerk voor mensen die God willen zoeken en die door ontmoeting met Hem Hemeer mens willen worden voor elkaar. Zo’n kerk is onmisbaar voor een geestelijk gezonde samenleving. Welkom in de viering van 16 september om 10.00 uur.

Pastor Tom Buitendijk