Rond het Evangelie

Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur komen we samen rond het evangelie van de komende zondag. We proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar elkaar. U bent van harte welkom, zo vaak u wilt.

Memento Mori

Eenmaal per maand staan we, met ieder die geïnteresseerd is, stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot het Leven dat ons elk moment gegeven wordt. De bijeenkomsten zijn elke 2e dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Geloofsverdieping: Laat Hem door je leven gaan

Het thema van deze bijeenkomsten is: de weg van God met de mens. We lezen uit het boek ‘Lokroep van het Onuitsprekelijke’ van de karmeliet Kees Waaijman.

Datums en informatie


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *