Het sacrament van het Vormsel zal in dit najaar weer worden toegediend aan de kinderen van groep 8. U kunt uw kind hiervoor aanmelden tot 14 september. De eerste kinderbijeenkomst is op woensdag 26 september van 15.15-16.30 uur. De eerste Ouderbijeenkomst is op maandag 24 september van 20.00-21.30 uur.

De presentatieviering is op zondag 23 september 2018 om 10.00 uur.

De datum van het Vormsel is op zondag 11 november 2018 om 10.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met pastoraal werker Leon Teubner.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *