Nieuws, mededelingen en berichten van pastoraat, bestuur en de werkvelden

Herberg van Vrede

De Raad van kerken Oss, organiseert in de komende decembermaand het project ‘Herberg van Vrede. Met dit project willen we als kerken verbinding, bezinning en ontmoeting stimuleren op een laagdrempelige en inspirerende wijze.

De Herberg van Vrede wil een plek zijn waar we het verlangen naar vrede delen. Een plek waar we even afstand kunnen nemen van chaos en onrust. Waar mensen niet tegenover elkaar staan maar er voor elkaar zijn. Een plek waar je even tot jezelf kunt komen, waar je oprechte aandacht krijgt. Een plek waar je vrede mag ontvangen.

Voor de Herberg van Vrede huren we een leegstaand winkelpand in het stadscentrum van Oss. Er is een wensboom waar voorbijgangers een wens of verlangen in kunnen hangen.

In de Herberg is een tentoonstelling van kerststallen, een mogelijkheid om een lichtje aan te steken en voor de kinderen is er een knutseltafel. De stadsdichter van Oss maakt een speciaal gedicht voor deze Herberg van Vrede.

Het project loopt van 6 december t/m 23 december 2023

Het project zou een gemengde doelgroep aan moeten kunnen spreken. Gelovig en kerkelijk betrokken publiek, maar zeker ook gewoon, winkelend publiek dat in deze kille, onrustige tijd verlangt naar vrede en dit verlangen wil delen.  

De Herberg is opgenomen in het stadsprogramma voor de Decembermaand. 

namens de projectgroep Herberg van Vrede

Ruth Jellema, predikant Protestantse Gemeente Oss, de Paaskerk.

Terugblik op Fair Trade zondag

We mogen met dankbaarheid zeggen dat  Fair Trade Dag 2023 een topdag was in onze parochie.  De dag begon met een inspirerende viering waarin het mediorenkoor liederen over Gods goede schepping zong.  Daarna was het feest in de Carmelzaal. Koffie met gebak. ’s Middags soep en hartige taarten. De hele dag een komen en gaan van heel veel mensen. Bekenden en onbekenden. 

De Goede Doelenmarkt werd goed bezocht. Overal bleven mensen staan voor informatie en om iets te kopen. Er is veel verkocht.  De twee mannen van de wensambulance hebben prachtige ervaringsverhalen verteld in de kerk en later aan groepjes aandachtige luisteraars.  De opbrengst zal 12 november bekend worden gemaakt.  Het belangrijkste is dat iedereen nu weet wat een wensambulance kan betekenen voor ernstige zieken voor wie geen andere manieren van vervoer mogelijk is. In de middag trad twee maal een houtensemble op uit Rhenen met prachtige muziek. Een verhoging van de feestvreugde. Ze komen terug! De hele dag was het een blije en hartelijke sfeer van ontmoeting en gezelligheid.

Heel veel dank aan de werkgroep die deze dag heeft voorbereid; heel veel dank aan taartenbakkers en soepmakers; bijzonder veel dank aan de mensen die de hele dag hebben klaargestaan om iedereen van drank en eten te voorzien. Het was een heel karwei.  “Het kost me een dag van mijn leven, zo’n dag,” zei een  medewerker. “Maar ik heb die dag graag geleefd”, voegde ze eraan toe.

Bedevaart alleen voor christenen? Ook Moslims doen mee!

Op 17 augustus gingen we met vijf en veertig parochianen naar Katwijk aan de Maas, waar een Lourdesgrot is. Het feest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming werd daar op 15 augustus groots gevierd. Wij deden het twee dagen later dunnetjes over.

In Libanon, in de Bekaa vallei, waar de paters Jezuieten wonen, werken en mee leven met de bevolking, werd bij een Lourdesgrot de Eucharistie gevierd op 14 augustus. Er waren veel jonge mensen aanwezig. Achter in de kerk zat een groepje Moslima’s eerbiedig te wachten tot de Mis was afgelopen.

Nadat het afsluitende Salām aleiki ya Maryam (Weesgegroet in het Arabisch) gezongen is en de zegen gegeven, stromen zij toe naar de Mariagrot, om er een kaarsje te branden.

Natuurlijk bestaat er in moslimwereld een discussie over zo’n Mariadevotie; islamitische theologen steigeren bij de gedachte aan een ‘Mariaverering’.

Maar Jezus’ moeder Maria of Maryam oem ‘Issa is wel de enige vrouw die de Koran bij naam noemt, vaker zelfs dan de Bijbel het doet. Geen enkele rechtgeaarde moslim heeft dan ook problemen met de gedachte aan een voorspraak van Maria bij God. Soera 3,42 van de Koran zegt uitdrukkelijk dat God haar boven alle vrouwen uitverkoren heeft en soera 19 draagt zelfs haar naam.

Maria is niet alleen de moeder van de Kerk , maar ook van de Libanezen en Irakezen. Voor ons is dat vreemd dat Maria in de Moslimwereld geëerd wordt.

Daaruit blijkt allereerst dat de godsdiensten meer met elkaar gemeenschappelijk hebben dan wij denken. Maar erger nog: hoe weinig wij elkaar kennen. Zelfs in een stad als Oss leven christenen en moslims naast elkaar en niet met elkaar. We hebben dezelfde Moeder Maria!

Klik hier voor de foto’s.

Viering ter gedachtenis aan de heilige Titus Brandsma

Op donderdag 27 juli vond in de St. Jozef kerk een feestelijke viering plaats ter gedachtenis aan de heilige Titus Brandsma, karmeliet. De Titus Brandsmaparochie uit Amstelveen was voor die gelegenheid op bezoek in Oss. Predikanten en pastores uit Oss en Amstelveen gingen in deze viering voor.
Dominee Ruth Jellema en pastoor Tom Buitendijk vinden de oecumenische samenwerking in Oss erg belangrijk. De heilige Titus Brandsma is voor alle mensen in Oss een inspirerende persoon.

Voor de lezers van Tijdingen.
De parochianen en gemeenteleden uit Amstelveen laten onze parochie weten dat ze blij verrast waren met deze dag. De hartelijke ontvangst, de mooie kerk met het prachtige silhouet van Titus, de feestelijke viering met zeven voorgangers, de uitstekende lunch: iedereen is vol lof over de ontvangst.

De gesprekken van Ossenaren en Amstelveners verliepen leuk. Het was een echte ontmoeting. Het middagprogramma bestond uit een prachtige lezing over Titus door zuster Hettie Berflo O. Carm, een bezoek aan Megen en een afsluitend diner. Voor Oss is deze dag een oecumenische impuls geweest. Titus verbindt ons over kerkgrenzen heen.

VACATURES

Als parochie zijn we gezegend met een groot aantal vrijwilligers.
Ook wij ontkomen er echter niet aan dat hier en daar versterking gebruikt kan worden.
Zo zoeken we:

  • Presentatiemakers voor de vieringen, bedienaren van de presentatie en camera in de vieringen.
  • Zangers in een van de koren.
  • Koffieschenkers.
  • Mensen die iets administratiefs willen betekenen.
  • Hulpkoster.
  • Mensen voor de tuingroep.

Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op.
Tijdens kantooruren tussen 9-12 uur 0412 – 622 164.
We kunnen uw hulp gebruiken!

Ik steek een kaarsje voor je op ……

Een van de mooiste uitingen van het katholieke geloof is het opsteken van kaarsjes.  Een kaarsje is een vlammetje dat licht geeft en uiteindelijk in het niets verdwijnt. Je hebt er niets aan en je koopt er niets voor. Een kaarsje is een teken van betrokkenheid bij iemand. Een manier om via God of Maria, of een andere heilige, met hoofd en hart bij een ander te zijn.  “Een kaarsje brandt langer dan ik voor jou kan bidden”.

Een kaarsje kopen is het brengen van een offer.  Het kost een bedrag waar je niets voor terug krijgt. Maar het is ook zo dat de koster van de kerk deze offerkaarsen eerst moet kopen.   Nu alles duurder is geworden zijn ook de prijzen van de kaarsen verhoogd. Niet alleen de offerkaarsjes, maar ook de altaarkaarsen en de noveenkaarsen. Dat betekent dat de bescheiden winst nu een flink verlies geworden is. In vele andere kerken is de prijs al verhoogd. Bij ons nog niet. Maar we ontkomen er niet aan. Daarom verhogen ook wij nu in de kerk onze prijzen:

Kleine kaarsjes € 0,50 

Kaarsjes in rode cups: € 1,-

Kaarsjes van Titus € 2,-

Novenekaarsen € 8,-