Op maandag 6 juni kwamen 193 mensen op uitnodiging van het Diaconaal Beraad bijeen om te luisteren naar manieren om vluchtelingen in Oss bij te staan.

Eerst kregen we een informatief verhaal over vluchtelingen in het algemeen. 95 % wordt opgevangen in de regio. 5 % gaat naar Europa. Daarvan komt weer een klein deel in Nederland.

Vervolgens hoorden een indrukwekkend verhaal over de vlucht van een Syriër. Hij liet in twee korte films de schoonheid van zijn land zien en de verwoesting in de oorlog.

Ten slotte werden we gewezen op concrete projecten. Belangrijk is de ontmoeting met Nederlanders. Taalonderwijs.  Samen eten. Inschakeling in het vrijwilligerswerk. Heel praktisch: hebt u een fiets over, dan kunt u daar een vluchteling een groot plezier mee doen!

Meer info kunt u vinden bij: www.ossverwelkomtvluchtelingen.nl.

Op deze avond bleek overtuigend dat de welwillendheid om vluchtelingen welkom te heten groter is dan de tegenstand die hun komst her en der oproept.

Avonden als deze geven kwaliteit aan het leven in onze stad Oss.

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *