Beste mensen,
Zo meteen wordt de tentoonstelling 125 jaar KarmeI in Oss geopend. Om ons heen staan heel wat verbeeldingen van wat de Karmelieten in Oss aan betekenis hebben gehad.

Het is goed om bij deze beeldvorming even stil te staan. We laten ons hierbij leiden door Titus Brandsma.

In een kerkkalender uit 1924 beschrijft Titus het leven van de heilige Teresa van Avila. Titus gaat onder meer in op de beeldvorming rond Teresa. Hij zegt:

‘Beelden schieten te kort om uit te drukken,
wat niet onder beelden is te brengen.

Wij verlustigen ons in het beeld van de Heilige van Avila,
maar vergeten vaak, dat het straalt-

niet in een aureool van wereldse grootheid,
maar straalt in het licht van God’.

Einde citaat.

Volgens Titus lopen wij het gevaar, ons te verlustigen in de beelden die wij maken.  Niet alleen van Teresa, maar ook van anderen en van onszelf. Titus is helemaal niet tegen beelden, maar wil ons waarschuwen dat de beelden die wij maken,
ongemerkt ook het wezen verduisteren van het oorspronkelijke beeld in al wat is: God zelf.

De beeldvorming rond Teresa, waar Titus over schreef, overkwam ook hemzelf.  Hij, die gisteren werd uitgeroepen tot Ereburger van onze stad, wordt ook door ons bekleed met allerlei beelden.
Daar waren we gisteren weer getuige van.

Bij de zaligverklaring van Titus, schreef de karmeliet Kees Waaijman daarover:

Het is vanzelfsprekend, dat mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
hun leven waagden voor de vrijheid, 
in Titus vóór alles de verzetsheld zagen. 

Het is vanzelfsprekend
dat journalisten in Titus 
vooral een voorvechter van de persvrijheid zien.

Het is vanzelfsprekend dat de Karmelieten in Titus een karmeliet zien zoals die moet zijn. 

Het is vanzelfsprekend dat mensen in nood in Titus hun persoonlijke hulp en toeverlaat zien.

Het is vanzelfsprekend dat mensen die geïnteresseerd zijn in mystiek,
hem vooral zien als mysticus.

Einde citaat.

Precies nu die vanzelfsprekendheid kan misleidend werken. Want deze verhult heel gemakkelijk dat Titus maar ‘een vóór-beeld’ is. Een beeld vóór een ander beeld, dat zelf niet te vatten is: Titus als beeld van de onverbeeldbare God.

Van die onverbeeldbare God heeft Titus in al zijn rollen zijn leven lang getuigd. Misschien blijft hij ons dáárom wel boeien. Omdat wij, naar hem kijkend, geraakt worden door een “ik weet niet wat’. lets dat niet met Titus samenvalt, maar dat eeuwig onverbeeld blijft. En dat tóch altijd, in hem, maar ook in alles en iedereen, tot onze verbeelding blijft spreken.

Vandaag zijn wij in deze kerk omringd met prachtige verbeeldingen Van 125 jaar Karmel in Oss. Ook doorheen deze verbeeldingen probeert die onverbeeldbare God; onze aandacht te trekken.

In februari vroegen wij aan de makers ervan: Maak iets voor deze tentoonstelling dat voor jóu verbeeldt, waar de Karmelieten of deze Karmelparochie voor staat’.

Welke bezieling tref je er aan?

Deze vraag riep bij jullie een aantal kernwoorden op:

zoekend leven,
een luisterend oor,
dichtbij mensen
rechtvaardig leven
bezinning en inkeer,
eenvoud,
een thuis,
ruimte en respect,
oog voor de zwakken,
bewarend omzien naar elkaar.

Daarna zijn jullie aan de slag gegaan. En dat heeft geresulteerd in deze veelheid van vormen en afbeeldingen. Door al deze werken heen straalt –voor wie het wil zien– óók iets van die ongrijpbare, beeld loze God van Titus en Teresa.  Een ‘ik weet niet wat’, dat, doorheen al deze beelden en woorden,  ook ons vandaag raken en bezielen wil.

Dat onzichtbare beeld van God dat ook in ons opstraalt wanneer wij meebewegen, met die innerlijke aandrang om dichtbij mensen te staan, een luisterend oor te zijn, zoekend door het leven te gaan;

Zijn onzichtbare beeld dat ook in ons opstraalt, wanneer wij dat verlangen volgen naar eenvoud, naar bezinning en naar inkeer; Dat beeld dat telkens in ons opstraalt,  wanneer wij ingaan op dat appel respectvol en bewarend om te zien naar de ander,  die ons op onze weg gegeven wordt.

Wij mogen ons zo meteen uitgenodigd weten om in al jullie prachtige werken, óók contact te maken met die verborgen, goddelijke bezieling in ons.

Dank jullie wel.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *