(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 2)

Nu de actie Kerkbalans 2020 in de maanden januari en februari gevoerd wordt, is het ook goed om te weten wat de actie Kerkbalans 2019 opgebracht heeft.
In een mooi rond getal is dat € 77.000,-. Voordat we onze zorgen uitspreken eerst onze dankbaarheid en tevredenheid. U hebt getoond uw verantwoordelijk te weten voor het kerkgebouw en het pastorale werk in onze Titus Brandsmaparochie. Kerk zijn doen wij samen. We mogen elkaar dankbaar zijn.
Er zijn ook zorgen: hoe mooi dit bedrag ook is, om een verklaarbare reden is het minder dan 2018. Als een gulle gever overlijdt is dat merkbaar. Helaas overlijden er meer mensen dan dat er parochianen met bijdragen erbij komen.
Zoals uzelf in uw huishouden merkt: alles wordt duurder. Een aantal mensen hebben er in het begin van dit jaar wat inkomen bij gekregen.
Dat ‘meer geld’ is bij het doen van de wekelijkse boodschappen gauw op. Wat u meemaakt, maakt de parochie ook mee: álles wordt duurder.
In plaats van een beroep op u te doen om méér te geven (dat mag overigens wel) wil ik u vragen méér met andere mensen over onze parochie te praten.

Dat de vieringen goed verzorgd zijn….
Dat we een mooi parochieblad hebben ….
Dat er aandacht is voor kinderen ….
Dat we betrokken zijn bij Fair Trade ….
Dat we oecumenisch georiënteerd zijn ….
Dat de koren nieuwe mensen welkom heten….
Dat er na iedere zondagsviering koffie is ….
Dat van maandag tot vrijdag iedereen rond 10.00 uur welkom is voor koffie….
Dat we wegen zoeken ons geloof te verdiepen….
Dat we een levende gemeenschap in Oss willen zijn ….
Dat we een biddende gemeenschap in Oss willen zijn…
Dat we zijn zoals u uw parochie ziet….

Na een positief over en weer over hoe u uw parochie ervaart, zegt u dan :

“Daar wil ik graag met een financiële bijdrage aan meedoen! Jij zeker toch ook?” 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *