(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 2)

In deze rubriek “Ook dat is kerk!” verdient “De Stichting Appels Telkamp” een plaats. Diny Appels is een bekende parochiaan, die vanaf het moment dat zij met haar man Theo in Oss kwamen wonen bij de parochie betrokken is geweest en zich op velerlei wijzen heeft ingezet. Ook nu is ze op negentigjarige leeftijd nog steeds lector. Nauwelijks uit Tilburg verhuisd melden zij zich in het jaar 1965 bij de parochie. De pastorie was in het patersklooster. Broeder portier ontving hen hartelijk en zei dat pastoor Clemens Zonneveld heel blij zou zijn hen te ontmoeten. Toen pastoor Clemens hen benaderde, zei hij meteen: “ik heb gehoord van die en die in Tilburg dat u hier zo u komen wonen. Hij zei erbij dat ik u moest vragen om het katholiek maatschappelijk werk in Oss op te zetten.”
Vanaf dat moment hebben Theo en Diny zich beijverd voor het sociale, maatschappelijke en culturele werk in Oss. De kwaliteiten van Diny en Theo werden ook al gauw door de burgerlijke overheid gezien. Zo werd Theo de oprichter en eerste directeur van de schouwburg ‘De Lievekamp’ met Diny als zijn onmisbare rechterhand.

Diny en Theo werkten veel samen en hadden ook ieder nog eigen bezigheden in de Osse samenleving. Diny vooral in het kerkelijk werk.
Tot hun verdriet bleef hun huwelijk kinderloos, terwijl hun liefde en hun aandacht juist op kinderen en jongeren gericht was. Bij haar 90ste verjaardag op 8 november 2019 wilde Diny haar sociale en culturele bevlogenheid in iets tastbaars omzetten. Daartoe richtte zij de Stichtging Appel-Telkamp op. De doelstelling ervan is om de culturele en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Uit ervaring weet Diny dat kwetsbare en verlegen kinderen een steun nodig hebben om tot bloei te komen. Op school was Diny, zo vertelde ze zelf, een verlegen meisje dat door de zusters alsmaar over het hoofd gezien werd. Op een dag kwam ze huilend thuis: “Mama, ik kan niets. Ik krijg nooit een plaatje van de zuster.” “Ik leer jou iets wat niemand anders kan”, zei moeder. Ze leerde Diny het gedicht ‘Het Schrijverke’ van Guide Gezelle declameren. Vanaf dat moment was Diny overtuigd van haar kunnen. Vanuit die ervaring wil Diny jongeren ondersteunen en stimuleren met haar stichting. De stichting wil begaafde jongeren die het zelf niet helemaal kunnen betalen financiële hulp geven. Aanvragen kunnen door kinderen / jongeren zelf worden ingediend, maar ook door instanties zoals scholen en verenigingen.

In een prachtig YouTube filmpje legt Diny uit wat haar daartoe bewogen heeft. Het is een stukje van haar eigen levensverhaal. Graag nodig ik iedere parochiaan uit om dit filmpje te bekijken op https://youtu.be/mkc9-fiIPF4 en deze stichting een goed hart toe te dragen. Ook dat is kerk.

Heeft u een vraag of wilt u reageren? Vul dan onderstaand formulier in. U kunt de secretaris van de stichting ook bereiken middels onderstaande gegevens;
Appels Telkamp Stichting
T.a.v. M. van der Steen
Sint Sebastiaanstraat 60
5341 LJ Oss
Email: secretaris@appelstelkamp.nl
KvK nummer: 7483 8016
ANBI nr: aangevraagd RSIN 8600.45.547
Youtube: https://youtu.be/mkc9-fiIPF4

I


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *