(verschenen in het parochieblad jaargang 24,nummer 4)

In de voorgaande uitgaven van het parochie blad zijn de basis- en de latere toegevoegde karakteristieke objecten in en rondom ons kerkgebouw benoemd.

Nu gaat het meer om de kleinere, maar zeker niet onbelangrijkere werken die sfeer bepalend zijn en in elkaar vloeien, ondanks hun verschillende oorsprong  uit de samenvoegende parochies.

In gedachte maken we een rondgang in het gebouw. Bij binnenkomst van de kerkruimte gaan we links af. Direct naast de niet meer gebruikte biechtstoel zien we aan de wand een koperen herdenkingsplaat  met de namen van de mensen uit onze geloofsgemeenschap, die zijn gestorven  in Nederlands Indië in de jaren 1945-1948.

Neem deze afbeelding, de rijzende zon met daarvoor een kruis met militaire helm, even goed in je op. Deze herdenkingsplaat  komt oorspronkelijk uit de afgebroken Sint Jozefkerk.

Vervolgens zien we aan de wand de kruisweg afgebeeld. Gedetailleerd klein uitgevoerd en aangevuld met treffende teksten.

Deze kruisweg is ontworpen en gemaakt door Jouke Bosman (1921-2002) professioneel  beeldhouwer en houtsnijder, geboren in Doniawerstal (Skasterland). Hij is in 1957 in Oss komen wonen. De bijbehorende teksten zijn samengesteld door Coby Bosman, zijn echtgenote, en opgeschreven door Wiesje Verbraak. Jouke Bosman heeft ook de beelden van de huidige kerststal gemaakt.

Een ander in het oog springend object, ook door Jouke gemaakt, is de opgeheven hand  aan de rechter zijwand, die geplaatst is tussen de gedachteniskruisjes en geboorte-vogels. Je naam staat voor altijd geschreven in de palm van mijn hand. Een mooie treffende afbeelding  gemaakt in 1980.

We vervolgen onze rondgang weer naar links en passeren het nieuwe Titus Monument.

In de Mariakapel staat het Mariabeeld, afkomstig uit de Scheppingskerk. Het voorgaande beeld was in bruikleen en is weer terug gegaan naar Utrecht .


Aan de buitenzijde van de kapel staan een aantal heiligenbeelden. Deze zijn oorspronkelijk afkomstig  uit de oude Sint Jozefkerk. Ze zijn na de sloop van de kerk even op kamers geweest in het klooster aan de Verdistraat. Aan de  linker buitenzijde van de kerk (achter de plaats van de koren) staan aan de flanken Sint Cecilia en Sint Jozef met Jezus. Deze beelden zijn van een zeer oude herkomst  die ik niet heb kunnen achterhalen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-24.png

Tussen deze beide beelden ziet U 4 panelen die Jezus afbeelden in zijn verschillende levensfasen .Deze stonden in de wanden van de preekstoel uit de oude Sint Jozefkerk.

We kijken nu naar de lezenaars naast het altaar.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-22.png

Op de linker lezenaar ligt het evangelieboek dat aan de voorzijde is verfraaid met een geëmailleerde plaat waarop de afbeeldingen staan van Jezus, Mozes en Elias. De lezenaar aan de rechterzijde  van het altaar heeft als voorhang een geëmailleerde afbeelding van de wonderbaarlijke visvangst. Deze afbeelding moet U beslist van dichtbij eens bekijken. Ze bevat een variëteit aan details, die je vanuit de kerk nauwelijks kunt zien. Een prachtig kostbaar kunstwerk. Deze beide emaille werken  zijn gemaakt en geschonken aan de kerk door Willem Ysebaert (1928-2005). Willem was zeer bekend in de wereld van glas en email. In het helaas verdwenen glasmuseum in Ravenstein heb ik diverse werken van hem kunnen bewonderen.

We gaan naar de uitgang van de kerk. Eerst passeren we de vaste doopvont, daarop  is een andere creatieve  schaal geplaatst.  Deze is ontworpen en gemaakt door Joop Falke. Deze doopschaal wordt nu gebruikt bij doopplechtigheden. De  duif, boven het doopwater, symboliseert het jonge nieuwe leven (de ark van Noah). Dit mooie object komt uit de Sacramentskerk

.

We luiden nu de bel bij de deur. Deze is in 1960 geschonken door de fam. Ysebaert aan de Sacramentskerk.

Na al deze indrukken verlaten we de kerk en gaan naar de garderobe  en daar worden we verrast door de glas in lood wand. Deze verlichte wand komt uit de kapel van het voormalig woonwagen- centrum “Vorstengrafdonk”. In deze afbeelding zien we het gezin, de hoeksteen van de samenleving.

Bij het naar buiten gaan zeggen we Sint Jozef en de kleine Jezus goedendag, die  ons met genoegdoening  nakijken vanaf de vaste plaats aan de gevel.

Oh ja, als je langs de plaats komt waar de Sint Jozef kerk heeft gestaan aan de Molenstraat is het leuk om te weten dat het puin van de helaas gesloopte kerk is gebruikt bij de aanleg van de jachthaven in Lithoijen .

Gelukkig hebben de resten van de oorspronkelijke kerk nog gezorgd voor een veilige haven en een fundament voor onze parochie.

Loek Elemans.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *