No feed items found.

De Titus Brandsmaparochie Oss zoekt met spoed een vrouw of man die zich als vrijwilliger wil belasten met de taak van koster. Naast het treffen van voorbereidingen voor de geplande diensten is het haar/zijn taak ook de noodzakelijke bestellingen te doen van zaken die nodig zijn voor het verzorgen van de eredienst.

Twee dagdelen

Wij komen graag in contact met een vrijwilliger met een katholieke achtergrond die bereid is om twee dagdelen per week zich flexibel in te zetten voor onze geloofsgemeenschap.

Plezierige werkomgeving

Wij bieden naast een plezierige werkomgeving voor deze functie een maximale belastingvrije vrijwilligers vergoeding.

Meer informatie en contact

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Henk Peters (0412-633024) of via de parochiesite op https://tbposss.nl/.

Wij kijken uit naar uw komst!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *