(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 1)

VIERINGEN OP ZATERDAG OM 17.00 IN DE MARIAKAPEL VANAF 6 MAART 2019  TOT 30 JUNI 2019.


Een variëteit van verschillende soorten vieringen. Vieringen die gelovige leken – met of zonder priester – zelf vorm kunnen geven. Het kan gaan om woord – en gebedsvieringen rond de zondagslezingen; Psalmvieringen rond een psalm; het kerkelijk avondgebed of de vesper; meditatieve vieringen met stilte elementen; zangdiensten al dan niet rond een thema; rozenkransgebed; vieringen met jongeren;  Taizé vieringen; gebedsvieringen rond  thema’s of lof en aanbidding.

Categorieën: Parochieberichten

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *