(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 3)

dinsdag 21 mei 19.30 in de st. jozefparochie.

Groen Geloven is een organisatie die wil inspireren  om na te denken over wat duurzaamheid is en hoe wij keuzes kunnen maken. Als samenleving zijn we ook deel van de natuur die van vele kanten bedreigd word door overmatig gebruik, vervuiling en verspilling. Wij doen onszelf te kort als wij het oog niet gericht houden op duurzaamheid. Marjolein Tiemens – Hulscher van Groen Geloven biedt ons in  een lezing handvatten aan om duurzaam met het milieu om te gaan. “Tien geboden voor het milieu”. Veel van wat zij zegt staat in de encycliek Laudato si van paus Franciscus. In onze parochie lééft de aandacht voor het milieu. Natuurlijk sparen we allemaal plastic doppen en houden zo het milieu iets schoner. Het is ook belangrijk om meer te weten waarom we dat doen.  Deze Tien Geboden van het milieu zijn goede richtingwijzers naar een schoner land voor ons en voor onze kinderen. Omdat we veel mensen verwachten is het raadzaam u op te geven op Tel nr. 0412 622 164 of via de mail: plammers@xs4all.nl

Werkgroep W.I.U. (Werk in Uitvoering).�R


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *