(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 1)

Als van iemand gezegd werd dat het een goed mens is (meestal wordt dat pas gezegd als je dood bent) dan reageerde een oudtante altijd met het gezegde: Gij het er zeker mi gedeeld? Want als je met iemand gedeeld hebt, weet je wat zijn woorden waard zijn.

Onze pastoraal werker Leon Teubner gaat per
1 april aanstaande met pensioen. Er komt dan een einde aan een dienstverband met onze parochie van ruim 21 jaar. Vooral op het gebied van vorming en toerusting zag hij zijn taak, maar ook als voorganger van zondagsdiensten en uitvaarten. Allerlei parochianen hebben met hem hun lief en leed gedeeld; anderen heeft hij gelovig toegerust en spiritueel (weer) op de been geholpen. Er zijn mensen waar hij het smeulend vuurtje van hun geloof heeft aangeblazen en ongetwijfeld zijn er ook mensen waar hij dat iele vlammetje (bijna) heeft gedoofd. Iedereen die Leon kende, heeft zijn eigen persoonlijke ervaring daarbij. In alle gevallen heeft hij mensen geraakt in wat zij met hem hebben gedeeld.

In zijn laatste levensfase wil Leon met de muziek mee. Van ons afscheidscadeau wil hij graag een goeie gitaar aanschaffen opdat hij bij het geluid ervan kan terugdenken aan het goede dat wij met elkaar hebben gedeeld. Wij hopen zijn dienstverband, elkaar het goede wensend, af te sluiten met een hartelijk bedankt en het ga je goed!

De ( nieuwe) datum voor de afscheidsreceptie volgt

Henk Peters, Parochiebestuur.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *