Vanaf maart 2020 is heel ons leven veranderd door het coronavirus. Er is veel verdriet en droefheid onder de mensen. Veel sociale ontregeling: niets meer kan gewoon. Achterstand op school en verveling van jongeren: belemmering van hun persoonsgroei. Voor alleenstaande ouderen was deze tijd heel moeilijk: eenzaamheid en verveling. Gelukkig daagt er licht in deze donkere tunnel. Er komt naar verwachting een goed werkend vaccin beschikbaar. Zo eindigt het jaar toch hoopvol. Dit bijzonder jaar in ieder mensenleven en in de geschiedenis nadert zijn einde.

  • Verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 7

Lessen voor 2021

Als wij elkaar met Kerst en Oud en Nieuw goede wensen toewensen dan zal één van de wensen zijn dat wij als samenleving lessen trekken uit het afgelopen jaar. We moeten niet terug willen naar de tijd vóór corona. Dit jaar is echt een keerpunt in de geschiedenis. Er ligt een wereld voor ons open waarin we de fouten van het verleden kunnen vermijden. Niet meer de groei van de economie mag centraal staan, maar de onderlinge solidaire verhouding van mensen. Het zorgpersoneel in brede zin heeft laten zien dat wij mensen dat kunnen als wij willen. Niet meer de eis tot zelfredzaamheid zal ons leiden, maar het dienstbetoon aan hen die niet mee kunnen komen in deze gecompliceerde wereld. Het gevoel van meeleven met mensen met beperkingen is groeiende. Het kàn dus wel: verbondenheid.

De verbondenheid vieren

Met Kerstmis hebben wij de verbondenheid gevierd van God en mens. In de mens Jezus steekt God zijn hand naar ons uit, raakt onze aarde aan en wekt de mensheid op tot nieuw leven. God wil Emmanuel ‘God –met- ons’ zijn. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn smadelijke dood aan het kruis. Die nieuwheid van leven breekt met Pasen volkomen door: God wil ons eeuwig doen leven in Zijn Tegenwoordigheid.

Stille nacht? Of juist meer tijd voor elkaar?

We zullen de feestdagen anders vieren dan voorheen. Bescheidener, stiller, eenzamer. Zelfs de kerk die op Kerstmis overvol is, zal zich tot vieringen met dertig mensen moeten beperken.

Misschien vinden we deze dagen méér tijd om ons te bezinnen op de wezenlijke vragen van ons mens-zijn: wat is de grondslag van je bestaan? Wat zie als doel in je leven? Hoe sterk is je verbondenheid met God en mens? Nu we het minder druk hebben met feestvoorbereiding hebben we meer tijd voor onderling contact. Kijk uw adreslijst eens na en stuur een persoonlijke wens!

Met goede moed en vertrouwen gaan we 2021 in. Graag wens ik u allen een zalig en een gezegend kerstfeest toe.

Pastor Tom Buitendijk.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *