KERKBALANS 2020 GEEF VOOR JE KERK.

Elk jaar, in januari, verzenden wij de brieven ”Kerkbalans” om financiële steun voor onze kerkgemeenschap.
Het tijdstip van deze actie is in alle Nederlandse bisdommen gelijk. De laatste jaren wordt er meer aandacht besteed aan de presentatie om zodoende toch meer aandacht te krijgen voor de plaats die de kerk inneemt.
In onze maatschappij en in het bijzonder in onze parochie met zijn verschillende gestructureerde woonwijken.
De inkomsten uit deze actie is van grote betekenis voor het functioneren van onze parochie.
Onze brief roept u op om een bijdrage te geven. In de gekleurde bijgevoegde flyer worden de activiteiten genoemd waaraan uw bijdrage wordt besteed en welke plannen het komende jaar ter hand worden genomen.
De kerk krijgt geen subsidie en is financieel afhankelijk van u.
Lees de brief met flyer aandachtig.
Onze St. Jozefkerk neemt een belangrijke plaats in voor veel mensen.
Een plaats van samenkomen en gedenken en vele activiteiten.

Loek Elemans.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *