Wij hebben tevreden het jaar kunnen afsluiten. We leggen uit waarom. Het besef dat we op de duur geen zelfstandige parochie kunnen blijven dringt langzaam tot ons door. Daarom willen we nu al intensief samenwerken met de andere kerken en vinden het daarom erg belangrijk dat wij een eigen gezicht, een eigen identiteit behouden en een vertrouwde gemeenschap kunnen blijven voor iedereen die zich bij ons thuis voelt. We stellen ons dan ook niet de vraag wat de mensen voor de kerk kunnen betekenen maar waarmee de kerk de mensen van dienst kan zijn. Gemeenschap vormend bezig zijn; verbindingen tot stand brengend. Samenwerken is moeilijk. Dat moet je oefenen en beoefenen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Vanuit goede basis zoeken naar nieuwe vormen van vieren en verbinden

Liturgisch en pastoraal willen we kwaliteit bieden. Goed verzorgde liturgie. Uitstekende koren. Goed voorbereide verkondiging. Aansluitend bij de wereldkerk. Daar hoort ook bij dat wij andere vormen van vieren zouden willen realiseren. Gebedsdiensten maar ook meditatieve vieringen en getijdengebeden. Dat is een speurtocht naar waar aansluiting te maken is bij de behoefte van mensen.

Oog op duurzaamheid

We investeren fors in de kwaliteit en duurzaamheid van onze gebouwen maar ook in smaakvol liturgisch meubilair en uitstekende muziekinstrumenten.

Uitnodigende communicatie gericht op verbinding … met jong en oud

Wij vinden communiceren van essentieel belang voor de communio van onze gemeenschap. Dat is lastig in een samenleving die is ingericht op individualisering. In een ouder wordende gemeenschap die nog niet zo vaardig is op de digitale snelweg en anderzijds met jongeren die minder talig en meer in beelden communiceren. We hebben een parochiesite ontwikkeld waar beide uitersten zich bij thuis kunnen voelen. We hebben een digitale muurkrant met beelden, foto’s van parochieactiviteiten en uitnodigende aankondigingen. Daarnaast hebben wij drie uitgaven die we zowel digitaal uitgeven als op papier: elk seizoen een jongerenkrant, zeven keer per jaar het Parochieblad en elke veertien dagen Titus Tijdingen. En wellicht het belangrijkste ook uitpuilende koffiebijeenkomsten na afloop van de zondagse eucharistieveiringen.

Vorming middels studie, samenwerking en ontmoeting 

Met de raad van kerken organiseren we vier keer per jaar een Leerhuis over onderwerpen die actueel zijn als Voltooid leven of Dementie.
We kennen samen met het dekenaat een vormingsaanbod. We organiseren tussen de middag concerten door gepassioneerde amateurs .uit stad en streek. Draaien elke maand in het kader van Zin in Film een film waarover kan worden doorgedacht en doorgepraat.

Geloof doen door er zijn voor de ander

Een kerk die zich niet druk zou maken om diaconie is geen Christelijke kerk en zeker ook niet katholiek. Wij zoeken in dat opzicht een weg die voor ons mogelijk is. Ooit draaide onderwijs, gezondheidszorg, liefdadigheid om de kerk en kerkmensen. Onze plaats is bescheidener geworden. Wij proberen op donderdag en zondag met Het Osse Inloophuis een ontmoetingsplek te organiseren voor mensen die gezelschap zoeken. Faciliteren een lunchbijeenkomst op dinsdag. Doen aan armoedeondersteuning door bij te dragen aan het Noodfonds. Dat is niet zozeer een budgetverstrekkende instelling als wel ondersteuning bij het vinden van gepaste hulp (schuldhulpmaatje, Leergeld etc.). En voor mensen die om welke reden dan ook niet (meer) met vakantie kunnen organiseren we een vakantieprogramma met wekelijkse aktiviteiten. In de M25 groep proberen jongeren te helpen in praktijk te brengen waar geloven over gaat door hen naar plekken te brengen waar zij het verschil kunnen maken. Dat begint met samen een groep vormen: er voor elkaar zijn.

Dichtbij en ver weg

We zijn Fair Trade Parochie en brengen ook duurzaamheid onder de aandacht. We voeren derde wereld acties voor projecten als SaHelp en Zuid Afrika waaraan parochianen hun ziel en zaligheid hebben verbonden.

Zaadjes van Liefde

Kortom wij zijn een levendige actieve gemeenschap. We beseffen dat de manier van kerk-zijn aan het veranderen is omdat de samenleving verandert. We stribbelen op dat punt niet tegen en geloven dat wie worteltjes zaait geen spinazie zal oogsten.

Wij proberen zaadjes van Liefde te planten.


Parochiebestuur


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *