(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 3)

Voel je je zo tekort schieten, dat je last hebt met jezelf en niet weet wat met jezelf aan te vangen, doe dan wat ik je nu zeg: Neem de goede en genadige God zoals Hij is en leg Hem gewoon als een pleister op je zieke zelf. Of, om het anders te zeggen, neem je zieke zelf op en probeer met je verlangen de goede genadige God aan te raken zoals Hij is. Hem aanraken is immers genezen, zoals blijkt uit de woorden van de vrouw in het Evangelie: ‘Als ik maar de zoom van zijn kleed kan aanraken, zal ik genezen’ (Mt 9.2 1).

Zo zal jij dan worden geheeld van je ziekte door de hoge hemelse aanraking van zijn eigen dierbaar wezen, Hemzelf. Sta dus moedig op en proef van deze medicijn. Neem je zieke zelf op, zoals je bent, en breng het bij God, zonder je in ijdele bespiegelingen over de eigenschappen van jouw of zijn wezen af te vragen of je eigenschappen zuiver zijn of zondig, bovennatuurlijk of natuurlijk, goddelijk of menselijk. Kijk blij naar Hem op en zeg Hem in je binnenste of luidop: ‘Wat ik ben, Heer, bied ik U aan, want Gij zijt dat.’ En bedenk dan, zonder bespiegelingen maar gewoon en eenvoudig, dat je bent zoals je bent.

Anoniem.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *